Over Eaglefund

Vanuit het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is het initiatief genomen om KLM, Martinair en Transavia vliegers die volledig lid zijn van de VNV de mogelijkheid te geven extra vermogen op te bouwen via Eagle Fund. Met ingang van 2018 is Eagle Fund vermogensopbouw ook beschikbaar voor gepensioneerden die pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel. Vliegers zijn bestuurlijk betrokken en houden zelf toezicht op de prestaties, service en kosten. Eagle Fund heeft geen winstmotieven en streeft ernaar de kosten laag te houden.

 

Wat is het verschil tussen levensloop, netto pensioenregeling en vermogensopbouw?

 

Vermogensopbouw

Eigen vermogensopbouw betekent dat u buiten het pensioenfonds spaart voor vermogen. Dit zou voor een aanvullende oudedagsvoorziening kunnen zijn. Het verschil met de netto pensioenregeling is dat uw eigen vermogensopbouw niet is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3. Eagle Fund Vermogensopbouw kunt u vergelijken met elke andere privé belegging. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen hoeveel u inlegt en op welke momenten. Het mag dus elke keer een ander bedrag zijn of een eenmalig bedrag. De inleg wordt eens per maand belegd. Dat wil dus zeggen dat als u inlegt, het betreffende bedrag op de eerstvolgende handelsmoment wordt belegd. Elk jaar plaatsen wij onder nieuws wanneer deze handelsmomenten zijn.

 

Netto pensioenregeling

De netto pensioenregeling wordt aangeboden door uw pensioenfonds en is gebonden aan de regels van de Pensioenwet. U spaart voor levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3. 

 

Levensloop

De levensloopregeling kan gebruikt worden om op fiscaal gunstige wijze een kapitaal opzij te zetten dat ter vervanging kan dienen voor de opbouw van overbruggingspensioen die per 1 januari 2006 is stopgezet. KLM en VNV zijn overeengekomen dat opname van het kapitaal direct voorafgaand aan uw pensionering altijd mogelijk is. In andere gevallen moet uw werkgever toestemming geven om levensloopverlof op te nemen.
 

De beleggingsprofielen van Eagle Fund zijn opgezet met als doel het opbouwen van vermogen voor de lange termijn

 

De belangrijkste voordelen van Blue Sky Eagle Fund zijn:

  • geen winstmotieven;
  • lage beleggingskosten;
  • geen hoge marketingkosten;
  • goede rendementsverwachtingen;
  • besturing en uitvoering door vertrouwde personen en organisaties;
  • Blue Sky Eagle Fund is er 'door en voor' vliegers. Vliegers hebben aan de wieg ervan gestaan.