Over Blue Sky Eagle Fund

Extra vermogen opbouwen

Vanuit het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en VNV is het initiatief genomen om KLM, Martinair en Transavia vliegers die volledig lid zijn van VNV de mogelijkheid te geven extra vermogen op te bouwen via Eagle Fund. Sinds 2018 is Eagle Fund vermogensopbouw ook beschikbaar voor gepensioneerden die pensioen ontvangen van Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel. Vliegers zijn bestuurlijk betrokken en houden zelf toezicht op de prestaties, service en kosten. Eagle Fund heeft geen winstmotieven en streeft ernaar de kosten laag te houden.

Het verschil tussen vermogensopbouw en de netto pensioenregeling

Vermogensopbouw

Eigen vermogensopbouw betekent dat u buiten het pensioenfonds vermogen opbouwt. Dit zou voor een aanvullende oudedagsvoorziening kunnen zijn. Het verschil met de netto pensioenregeling is dat uw eigen vermogensopbouw niet is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3. Eagle Fund Vermogensopbouw kunt u vergelijken met elke andere privé belegging. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen hoeveel u inlegt en op welke momenten. Het mag dus elke keer een ander bedrag zijn of een eenmalig bedrag. De inleg wordt eens per maand belegd. Dat wil dus zeggen dat als u inlegt, het betreffende bedrag op de eerstvolgende handelsmoment wordt belegd. Elk jaar plaatsen wij onder nieuws wanneer deze handelsmomenten zijn.

Netto pensioenregeling

De netto pensioenregeling wordt aangeboden door uw pensioenfonds en is gebonden aan de regels van de Pensioenwet. U bouwt vermogen op voor een levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3. 

De beleggingsprofielen van Eagle Fund zijn opgezet met als doel het opbouwen van vermogen voor de lange termijn

Blue Sky Eagle Fund is er voor en door vliegers. 

De belangrijkste voordelen van Blue Sky Eagle Fund zijn:

  • geen winstmotieven;
  • lage beleggingskosten;
  • geen hoge marketingkosten;
  • goede rendementsverwachtingen*;
  • besturing en uitvoering door vertrouwde personen en organisaties.

De belangrijkste nadelen van Blue Sky Eagle Fund zijn:

  • Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen;
  • Blue Sky Eagle Fund kent slechts 1 handelsmoment per maand om de kosten laag te houden.

*Eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.