Nieuws

Tweede stap migratie Saxobank: actie vereist!

22 maart 2023

Let op: wij vragen u om op korte termijn actie te ondernemen

In verband met de overname van Binckbank door Saxobank vorig jaar, heeft in oktober 2022 een migratie plaatsgevonden naar een nieuw platform bij Saxobank. Hierover hebben we u per mail en via de website geïnformeerd. Hierbij hebben we ook aangekondigd dat in het eerste kwartaal 2023 de tweede stap van de migratie plaatsvindt. 

Wat vragen wij van u

Om in Blue Sky Eagle Fund te kunnen blijven beleggen vragen wij u om op korte termijn actie te ondernemen. Een uitgebreide toelichting is hierna opgenomen. Het gaat om het volgende:

Open één nieuwe rekening bij Saxobank met de link

Voor het beleggen in Blue Sky Eagle Fund moet u één nieuwe rekening openen bij Saxobank. Daarvoor gebruikt u de volgende link:

https://www.home.saxo/nl-nl/accounts/iam/bsg?ServiceType=investorBij het openen van de rekening kunnen diverse situaties van toepassing zijn:

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben reeds klant bij Saxobank Nederland. Mijn rekeningnummer is [uw persoonlijke rekeningnummer].

Ik wil graag met dit rekeningnummer beleggen in het Blue Sky Eagle Fund, conform de voorwaarden zoals besproken tussen Saxobank Nederland en BSG Fund Management. Ik verzoek u daarom om mijn rekening op te nemen in de structuur om te kunnen beleggen in het Blue Sky Eagle Fund.

Met vriendelijke groeten,

Naam

Adres

Woonplaats

Email

Telefoon

Kies de Zelf Beleggen rekening

Indien u de link gebruikt krijgt u bij stap 3 mogelijk de keuze tussen verschillende rekeningen, Zelf Beleggen of WealthCare. U kiest hier de Zelf Beleggen rekening. Dat betekent dat u zelf aangeeft in welk profiel u wilt beleggen (Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Gematigd Offensief, Offensief of Zeer Offensief). De beleggingen in het profiel zelf worden gedaan door de beheerder van het fonds, zoals nu ook het geval is.

Beheer door iemand anders

Bij een vervolgvraag wordt gevraagd of iemand anders namens u de beleggingen beheert. Daar kiest u “Nee”, tenzij u een adviseur of een ander heeft ingeschakeld die toegang heeft tot uw rekening en voor of namens u uw beleggingsportefeuille samenstelt (door bijvoorbeeld een profielkeuze te maken). Hiermee wordt dus niet het beheer door Eagle Fund bedoeld!

Volledige onboarding

Saxobank is verplicht om bij het openen van de rekening een volledig onboardingproces uit te voeren. Hierbij wordt onder andere uw identiteit opnieuw vastgesteld. Daarnaast zullen ook vragen worden gesteld over uw vermogen, afkomst daarvan, risicobereidheid, verwacht transactieprofiel, etc. Indien u woonachtig bent in het buitenland, zal een bewijs van uw woonplaats worden gevraagd

Overzetten tegoeden naar uw nieuwe rekening

Zodra uw rekening bij Saxobank operationeel is, zullen de tegoeden van al uw rekeningen bij Blue Sky Eagle Fund worden overgezet naar uw nieuwe rekening bij Saxobank. Vanaf dat moment kunt u ook gebruik maken van alle mogelijkheden van het nieuwe portaal.

Op uw nieuwe rekening kunt u meerdere beleggingen aanhouden

Dit betekent dat de werkwijze op de nieuwe rekening iets verandert. In de huidige structuur wordt elk gestort bedrag in het gekozen beleggingsprofiel belegd. In de nieuwe structuur kunt u geld overboeken, maar moet u vervolgens in het portaal aangeven hoe dit belegd moet worden. U kunt hierbij één of zelfs meerdere profielen kiezen van Blue Sky Eagle Fund, maar u kunt ook andere beleggingen aanhouden.

De totale kosten voor u als deelnemer stijgen niet, deze zullen naar verwachting zelfs dalen

Op uw nieuwe rekening bent u vanaf 1 juli 2023 een servicefee verschuldigd (maximaal 0,12% per jaar). Doordat deze kosten voor uw eigen rekening komen, kan de beheervergoeding op het profiel met minimaal dezelfde omvang worden verlaagd. De beheervergoeding zal vanaf 1 juli 2023 dan ook maximaal 0,43% zijn (in plaats van 0,55% nu).

Alleen de administratie van de tegoeden verandert, niet het beheer

Het gaat overigens "slechts" om een aanpassing van de administratie van de tegoeden van deelnemers. Het beheer van het fonds wordt uitgevoerd door Blue Sky Group en dat blijft zo

Hieronder treft u een uitgebreide toelichting op de tweede stap van de migratie.

Wijziging structuur voor deelname aan Eagle Fund

U belegt in het Eagle Fund via de aan u toegekende beleggingsrekening. Via het platform van Saxobank heeft u inzicht in uw beleggingsportefeuille en tegoed op deze. In verband met wijziging van wet- en regelgeving, zijn wij genoodzaakt om de structuur waarop u deelneemt aan te passen. Om te kunnen blijven participeren in het Blue Sky Eagle Fund, moet u een beleggingsrekening op eigen naam openen bij Saxobank. Dit betekent dat u ook nieuwe inloggegevens ontvangt voor het portaal van Saxobank. Het betreft hier het volledige klantportaal van Saxobank, met meer mogelijkheden dan u in het huidige portaal heeft, zie hierna bij “Verbeteringen dienstverlening”.

Openen rekening bij Saxobank

Voor het blijven beleggen in Blue Sky Eagle Fund moet u een “Zelf beleggen”-rekening open bij Saxobank. Dat betekent dat u zelf aangeeft in welk profiel u wilt beleggen. De beleggingen in het profiel zelf worden gedaan door de beheerder van het fonds, zoals nu ook het geval is.

  • Om een rekening te openen bij Saxobank, maakt u gebruik van de volgende link, speciaal voor deelnemers aan Eagle Fund: https://www.home.saxo/nl-nl/accounts/iam/bsg?ServiceType=investor (indien geen link zichtbaar is, kunt u de link gebruiken die op de website wordt geplaatst onder nieuwsberichten, zie www.blueskyeaglefund.nl).
  • Indien u meerdere rekeningen heeft bij Blue Sky Eagle Fund zult u meerdere mails ontvangen. Het is niet nodig en ook niet mogelijk om met de link meerdere rekeningen te openen. Ook in dat geval opent u dus één nieuwe rekening.
  • Als u al een persoonlijke beleggingsrekening heeft bij Saxobank (hiermee wordt niet uw huidige vermogensopbouwrekening bedoeld, maar een persoonlijke rekening die u zelf als klant bij Saxobank heeft geopend), bent u al als klant bij Saxobank bekend. Onboarding is in dat geval niet nodig. Wij verzoeken u in dat geval een mail te sturen naar nederland@saxobank.com met de volgende tekst:

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben reeds klant bij Saxobank Nederland. Mijn rekeningnummer is [uw persoonlijke rekeningnummer].

Ik wil graag met dit rekeningnummer beleggen in het Blue Sky Eagle Fund, conform de voorwaarden zoals besproken tussen Saxobank Nederland en BSG Fund Management. Ik verzoek u daarom om mijn rekening op te nemen in de structuur om te kunnen beleggen in het Blue Sky Eagle Fund.

Met vriendelijke groeten, Naam, Adres, Woonplaats, Email en Telefoon

Indien u woonachtig bent in een land dat niet gekozen kan worden bij het opgeven van het adres, dan verzoeken wij u een email te sturen naar vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl onder vermelding van uw rekeningnummer, adresgegevens en telefoonnummer. Wij overleggen met Saxobank of en over de wijze waarop u alsnog een rekening kunt openen.

Let op: deze link is strikt persoonlijk en kan/mag niet worden overgedragen aan anderen. Het Blue Sky Eagle Fund staat alleen open voor de volgende deelnemers:

  • Vliegers in dienst van KLM, Martinair en Transavia die volledig lid zijn van de VNV
  • Gepensioneerden die pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel.

De beheerder van Blue Sky Eagle Fund, BSG Fund Management, (laat) periodiek conform wet- en regelgeving controleren of deelnemers in het Blue Sky Eagle Fund nog aan de voorwaarden voor deelname voldoen. Indien u niet (langer) aan de voorwaarden voor deelname voldoet, bent u verplicht om uw deelname in het Eagle Fund te beëindigen. Bij deelname aan het Blue Sky Eagle Fund gaat u akkoord dat Saxobank en BSG Fund Management hiertoe de noodzakelijke gegevens uitwisselen.

Onboarding Saxobank en overboeking participaties

Saxobank is verplicht om bij het openen van de rekening een volledig onboardingproces uit te voeren. Hierbij wordt onder andere uw identiteit opnieuw vastgesteld. Daarnaast zullen ook vragen worden gesteld over uw vermogen, afkomst daarvan, risicobereidheid, verwacht transactieprofiel, etc. Indien u woonachtig bent in het buitenland, zal een bewijs van uw woonplaats worden gevraagd.

Zodra uw rekening bij Saxobank actief is, zullen uw participaties op al uw rekeningen in Eagle Fund worden overgezet naar uw eigen rekening. Saxobank vraagt bij onboarding daarom uw toestemming om gegevens te delen met BSG Fund Management opdat deze overboeking juist en volledig kan plaatsvinden.

Verbeteringen dienstverlening door toegang volledige klantportaal

Nadat u een rekening bij Saxobank hebt geopend, kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van het klantportaal van Saxobank. Hieronder valt onder andere het online indienen van mutaties (profielwijzigingen en opnames), het doorgeven van een adreswijziging, het aanhouden van meerdere profielen op één rekening, het aanvragen van een nieuw wachtwoord, nieuwsupdates van Saxobank (financiële markten) en een professionele helpdesk die ook telefonisch bereikbaar is.

Totale kosten stijgen niet, maar zullen waarschijnlijk lager worden

Zoals in oktober 2022 aangekondigd, zullen de kosten voor u als deelnemer niet stijgen. Op dit moment bedraagt de beheervergoeding voor alle beleggingsprofielen 0,55%. Deze vergoeding dekt alle kosten die de beheerder maakt voor het beheer van het fonds, waaronder het aanbieden van beleggingsrekeningen.

Op de rekening die u opent bij Saxobank brengt Saxobank vanaf 1 juli 2023 een servicefee in rekening. Deze bedraagt het eerste jaar op maandbasis 0,01% van uw tegoed, met een maximum van EUR 50,= per maand. Dit is op jaarbasis maximaal 0,12% van uw tegoed.

Doordat u zelf de kosten van de rekening draagt, zal de beheervergoeding vanaf 1 juli 2023 met minimaal 0,12% worden verlaagd tot maximaal 0,43%. Hierdoor zullen de totale kosten voor u niet stijgen. Daarnaast verwachten we door verdere besparingen de vergoeding nog verder te kunnen verlagen.

Let op: indien u meerdere rekeningen aanhoudt bij Blue Sky Eagle Fund, ontvangt u deze mail mogelijk meerdere malen. Het is echter niet nodig om meerdere rekeningen aan te houden bij Saxobank, aangezien u meerdere profielen op uw rekening kunt aanhouden. Voor elke rekening zal Saxobank wel een servicefee in rekening brengen. Indien u via de link in één van de mails een rekening opent, kunt u ook niet nogmaals via de link een nieuwe rekening openen.

De huidige structuur eindigt eind mei 2023

Saxobank laat weten dat het huidige platform eind mei 2023 wordt beëindigd. Dat betekent dat, indien u wilt blijven beleggen in het Blue Sky Eagle Fund, voor eind mei 2023 uw persoonlijke rekening bij Saxobank operationeel moet zijn. Wij zijn genoodzaakt om beleggingen in Eagle Fund, die eind mei nog op de huidige rekening(en) in de oude structuur worden aangehouden, te verkopen en het tegoed uit te keren.

Wij raden u daarom aan zo spoedig mogelijk de rekening te openen via de link in deze brief of op de website, zodat uw beleggingen tijdig kunnen worden overgezet naar uw persoonlijke rekening.