Nieuws

Aanloopproblemen migratie opgelost, koersupdate nog onderhanden

3 februari 2023

Eind oktober is Blue Sky Eagle Fund gemigreerd naar het platform van Saxobank. Deze technische migratie was noodzakelijk in verband met de overname van Binckbank door Saxobank. De migratie zorgde voor een aantal aanloopproblemen. Deze zijn met de handelsronde van februari 2023 opgelost, met uitzondering van de dagelijkse update van de koersen. De administratie van het aantal stukken en van het saldo op de rekening is dus juist, behalve de waardering van de positie op dagbasis. De laatste waardering is die tegen de slotkoers van januari 2023. Wij werken momenteel hard aan een oplossing hiervan, zowel voor de korte termijn als een structurele oplossing. Excuses voor het ongemak.

Hierna volgt een gedetailleerde toelichting op de volgende onderwerpen:

  • Werkwijze Blue Sky Eagle Fund onveranderd
  • Technische migratie afgerond
  • Problemen bij migratie opgelost
  • Koersupdate werkt (nog) niet
  • Tweede stap migratie gepland in Q1 2023

Werkwijze Blue Sky Eagle Fund onveranderd

De werkwijze van Blue Sky Eagle Fund is beschreven op de website: www.blueskyeaglefund.nl. De overgang naar Saxobank heeft hierin geen verandering gebracht. Wel heeft elke deelnemer inmiddels inloggegevens ontvangen voor het platform van Saxobank..

Opnames, doorgeven profielwijzigingen, etc. gaat op dezelfde wijze als voorheen. De formulieren staan op de website. Bij het invullen kan zowel het 6 cijferig relatienummer als het 8 cijferig userID worden gebruikt. De IBAN van de rekening is niet gewijzigd. Stortingen op de IBAN worden automatisch bijgeschreven op het platform van Saxobank.

Communicatie geschiedt per email: vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl. Vermeld altijd uw relatienummer of userID, zodat we weten over welke rekening het gaat. Ook kunt u dit mailadres gebruiken bij problemen met inloggen (wachtwoord vergeten, logingegevens niet (meer) beschikbaar, etc.). Wij sturen u dan nieuwe logingegevens toe.

Technische migratie afgerond

In verband met de overname van Binckbank door Saxobank, was een migratie van Blue Sky Eagle Fund naar het platform van Saxobank noodzakelijk. Helaas was het niet mogelijk om vanuit het platform van Binckbank in één stap naar het beoogde platform van Saxobank over te gaan. De migratie vindt daarom plaats in twee stappen. Eind oktober 2022 is de eerste stap van de migratie van Blue Sky Eagle Fund naar het platform van Saxobank uitgevoerd. Dit betrof een technische migratie, waarbij alleen van platform is gewisseld. De IBAN, procedures, etc. zijn ongewijzigd.

Problemen bij migratie opgelost

Helaas zijn er bij de migratie diverse problemen opgetreden. Zo zijn bij de overgang enkele posities niet goed overgezet naar het nieuwe platform, zijn de afgelopen handelsrondes enkele stortingen niet (tijdig) belegd, zijn switches niet juist uitgevoerd en opnames niet altijd goed verwerkt. De oorzaken hiervan zijn bekend en opgelost. Met de handelsronde van februari 2023 zijn deze punten opgelost. Deelnemers worden gecompenseerd indien ze hierdoor schade hebben geleden.

Koersupdate werkt (nog) niet

Op dit moment geeft het platform van Saxobank niet de actuele waarde van de beleggingen. Wel wordt de actuele positie getoond alsmede het bedrag aan liquiditeiten. Door een misverstand bij de migratie was het lange tijd onduidelijk wat de oorzaak hiervan is. Dit is inmiddels duidelijk. We werken met Saxobank aan een structurele oplossing waarbij op dagbasis de koersen worden ingelezen. Het inlezen van koersen vereist echter degelijke controles, beveiliging, etc., waardoor deze oplossing helaas (te) lang op zich laat wachten. In de tussentijd zullen we actuele informatie verstrekken via MijnKLMPensioen. Daarnaast worden wekelijks de actuele koersen op de website gepubliceerd: Dagkoersen en maandeinde koersen | KLM Eagle fund (blueskyeaglefund.nl).

Tweede stap migratie gepland in Q1 2023

In Q1 2023 staat de tweede stap van de migratie gepland. Deze heeft vertraging opgelopen doordat eerst de technische migratie volledig moest zijn afgerond. Bij de tweede stap van de migratie worden deelnemers gevraagd zich aan te melden bij Saxobank als directe klant. Dat maakt het mogelijk om gebruik te maken van alle faciliteiten van het platform van Saxobank. Hieronder valt onder andere het online indienen van mutaties (profielwijzigingen, opnames), het doorgeven van een adreswijziging, het aanhouden van meerdere profielen op één rekening, nieuwsupdates van Saxobank (financiële markten) en een professionele helpdesk die ook telefonisch bereikbaar is. Zoals in oktober 2022 aangekondigd, gaan wij ervan uit dit zonder verhoging van kosten te kunnen realiseren.