Nieuws

Oproeping jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het Blue Sky Eagle Fund

11 juni 2024

Participatiehouders en deelnemers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van participatiehouders, te houden op donderdag 26 juni 2024 om 16.00 uur op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV Amstelveen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag beheerder en bewaarder over gang van zaken in het afgelopen boekjaar
  3. Vaststelling jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  4. Dechargeverlening beheerder over het afgelopen boekjaar
  5. Dechargeverlening bewaarder over het afgelopen boekjaar
  6. Sluiting

Het jaarverslag 2023, de agenda alsmede de overige vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen, tel. (020) 426 62 66.

Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich via het e-mailadres vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl aan te melden onder vermelding van hun rekeningnummer. De uiterste datum van aanmelding voor de vergadering is woensdag 19 juni 2024. Aan deelnemers kan worden verzocht om zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Deelnemers worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Amstelveen, 10 juni 2024

BSG Fund Management B.V.