Faq

Mag ik onbeperkt switchen per jaar?

U kunt per jaar onbeperkt switchen, met dien verstande dat de opgegeven switch pas op de handelsdag in het Blue Sky Eagle Fund wordt geëffectueerd. De handelsdag in het Blue Sky Eagle Fund is altijd de eerste werkdag van de maand. Daarnaast is het zo dat u slechts één switch per maand op kunt geven. Als u de switch eenmaal hebt ingegeven in het systeem kan deze niet meer herroepen worden. Wel kunt u dan de volgende maand weer een switchopdracht geven waarmee u terug gaat naar uw vorige profiel.

Kan ik met het omwisselen van subfondsen zelf een geleidelijke risico afbouw regelen, door bijvoorbeeld nu te beginnen met matig offensief (volgens mijn beleggingsprofiel) en dan in de loop van de tijd een steeds defensievere portefeuille te hanteren?

Ja. Als u van profiel wisselt dan worden uw beleggingen die u op dat moment heeft in het Blue Sky Eagle Fund van het oude profiel overgebracht naar het nieuw gekozen profiel en worden toekomstige stortingen volgens het nieuw gekozen profiel belegd. Op deze manier kunt u inderdaad geleidelijk voor een defensievere manier van beleggen kiezen.

Overigens heeft het Blue Sky Eagle Fund zelf ook al ingespeeld op het verlagen van het beleggingsrisico naarmate de deelnemer richting zijn pensioengerechtigde leeftijd gaat. Dit betreft de mogelijkheid om te storten op de spaarrekening.

Het saldo van mijn inleg is verminderd, waar is het geld gebleven?

Op het moment dat uw werkgever de inleg inhoudt op uw salaris, wordt dit overgeboekt naar uw levenslooprekening. U ziet dit bedrag dan binnenkomen op uw rekening. Echter, binnen enkele dagen nadat de storting door ons is ontvangen wordt dit bedrag belegd in het door u gekozen profiel. Het geld verdwijnt dan weer van uw rekening en u krijg daar beleggingsparticipaties voor terug. Dit zijn twee administratieve transacties. Omdat dit geautomatiseerd plaatsvindt, kan het voorkomen dat er enige tijd zit tussen het verwerken van de eerste en tweede transactie. Als u op dat moment uw rekening bekijkt lijkt het net of er geld verdwenen is, wat echter niet het geval is.

Ik wil stoppen met deelname aan de levensloopregeling. Hoe doe ik dat?

Via het wijzigingsformulier dat u bij uw werkgever inlevert geeft u aan dat u geen inleg meer wilt doen voor uw levenslooprekening.  Uw werkgever zorgt er dan voor dat uw inleg wordt stopgezet. Het saldo dat u gespaard heeft blijft op de rekening staan en wordt pas uitgekeerd op het moment dat u aan de voorwaarden voor opname voldoet.

Indien u nog geen spaarsaldo op uw levenslooprekening heeft staan op moment dat u besluit met de levensloopregeling te stoppen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit ook aan Blue Sky Group te melden zodat wij uw rekening kunnen sluiten.

Ik woon in het buitenland. Kan ik dan meedoen aan de levensloopregeling?

De levensloopregeling staat open voor alle werknemers die in Nederland werkzaam zijn in de zin van de Wet op de loonbelasting. Een niet in Nederland wonende werknemer is in beginsel werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en dus loonbelastingplichtig als hij in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse inhoudingsplichtige. Op deze regel geldt echter een uitzondering voor werknemers die werken aan boord van luchtvaartuigen in het internationale verkeer waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, indien:

 

  • Het loon is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege een andere staat wordt geheven.
  • Het loon niet op grond van een verdrag feitelijk alleen aan Nederland is toegewezen. Afhankelijk van de exacte tekst van het belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u woont, bent u mogelijk belast in uw woonland. Als dat het geval is, dan bent u als in het buitenland woonachtige en belastingplichtige vlieger geen werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en kunt u daarom niet aan de levensloopregeling deelnemen.

Tenslotte: voor de spaarloonregeling gelden dezelfde voorwaarden en verdragen als voor de levensloopregeling. Dus als vuistregel kunt u aanhouden dat als u niet met de spaarloonregeling mee kunt doen, dat u nu ook niet aan de levensloopregeling deel kunt nemen.

Biedt Blue Sky Eagle Fund ook een spaarrekening met een vaste rente?

Ja, met ingang van 1 juli 2008 is aan de beleggingsrekening van iedere deelnemer een gescheiden spaarrekening gekoppeld. Deze spaarrekening blijft onderdeel van de uitvoering van de levenslooprekening en wordt voor u aangehouden bij de KAS BANK N.V. De beleggingsrekening en de spaarrekening hebben hetzelfde rekeningnummer, welke gelijk is aan het rekeningnummer waarop u nu uw levensloopsaldo aanhoudt. Op de spaarrekening wordt een rentevergoeding gegeven van 0,5%. Afhankelijk van de renteontwikkelingen op de geldmarkt kan dit percentage naar boven of beneden worden bijgesteld (peil 2018: 0,25%). Voor het aanhouden van deze spaarrekening zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Ik heb geen computer of printer of e-mail-adres. Kunt u informatie naar mijn huisadres sturen?

Helaas is dit niet mogelijk. Doelstelling van Blue Sky Eagle Fund is om vliegers een levensloopproduct aan te bieden tegen een zeer gunstig tarief. Daarvoor is nodig dat de kosten laag blijven. Dit kan onder meer door de dienstverlening van Blue Sky Eagle Fund zo veel mogelijk via internet te laten verlopen. Dit laatste betekent dat in beginsel alleen gecommuniceerd wordt via de website en via e-mail.

Voorziet u een mogelijkheid dat Blue Sky Group een aanbieder van lijfrente wordt?

Nee. Blue Sky Group heeft geen ambities om een verzekeringsmaatschappij op te richten.

Het toegezonden formulier levensloopsparen BSG_DEELNAME_TRANSAVIA is niet het goede formulier. Het lijkt een aanmelding voor ABN AMRO. Hoe zit dat?

Op pagina 1 van het aanmeldingsformulier wordt inderdaad gememoreerd aan de levensloopregeling die uw werkgever heeft afgesloten met ABN AMRO. Echter, als u op de tweede pagina van dit formulier kijkt ziet u in de derde alinea staan dat dit formulier ook gebruikt dient te worden indien u deel wilt nemen aan levensloopsparen bij een bank/verzekeraar naar eigen keuze. Op deze manier heeft uw werkgever het aantal levenloop aanmeldingsformulieren beperkt tot 1 standaard formulier. 

Ik ben de gebruikersnaam en/of het wachtwoord voor de website kwijt? Wat te doen?

Met behulp van uw gebruikersnaam (de letters BSG aangevuld met de 9 cijfers van uw Burger Service Nummer, bijvoorbeeld BSG123456789 of 123456789BSG) en met uw rekeningnummer kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen via de website.

Hiervoor logt u in op de website van Blue Sky Eagle Fund, www.blueskyeaglefund.nl, kiest u het kopje ‘inloggen’, vervolgens kiest u het kopje ‘inlogsite’ en in het menu de optie ‘wachtwoord vergeten’.

Het wachtwoord zal naar uw e-mailadres worden verstuurd. Indien dit niet werkt, dan kunt u vier maal achtereen een verkeerd wachtwoord invoeren. Daarna wordt het account geblokkeerd en zal automatisch een nieuw wachtwoord aan u worden verstuurd.

Pagina's