Nieuws

Status migratie Saxobank - 22 december

22 december 2022

Eind oktober heeft de technische migratie naar Saxobank plaatsgevonden. Zoals aangegeven wordt een nieuwe structuur opgezet waarin verbeteringen worden doorgevoerd. Voorbeelden zijn het aanbieden van een portaal waarbij u zelf mutaties kunt opgeven en een professionele helpdesk die ook telefonisch bereikbaar is. Wij gaan ervan uit dit zonder verhoging van kosten te kunnen realiseren. Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren.

Inloggen portaal Binckbank

Het oude portaal van Binckbank is tot 8 januari 2023 beschikbaar. Wij verzoeken u om jaaroverzichten, rekeningafschriften, positie-overzichten, etc. voor die tijd te downloaden. Na 8 januari 2023 zijn deze gegevens niet meer online beschikbaar, alleen op verzoek via email.

IBAN blijft gelijk

Uw IBAN blijft gelijk. Inmiddels is deze gekoppeld met de rekening op het nieuwe platform. Dat betekent dat stortingen op de gebruikelijke wijze kunnen worden gedaan. Deze worden automatisch verwerkt op het nieuwe platform.

Aanvragen reset wachtwoord

Indien u uw wachtwoord op het platform van Saxobank niet (meer) weet, kunt u een mail sturen naar vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl. Vermeld hierbij uw 6-cijferig relatienummer of 8-cijferig userID. Wij zullen u een nieuw wachtwoord toesturen. Na inloggen wordt u gevraagd het wachtwoord te wijzigen.

Update saldo Saxobank

Op het nieuwe portaal ziet u uw saldo en/of uw posities. Momenteel wordt de koers van de beleggingsprofielen niet bijgewerkt. We werken aan een oplossing hiervan.