Nieuws

Datalek Blue Sky Group: uitkomst onderzoek

15 september 2021

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group. Blue Sky Group verzorgt de ICT-infrastructuur van Blue Sky Eagle Fund. Met behulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau hebben wij de data die mogelijk gelekt zou kunnen zijn geanalyseerd.

Geen kopie paspoort gelekt van Eagle Fund beleggers

Uit het onderzoek is gebleken dat geen kopie paspoort van u is gelekt. Zoals eerder gemeld zijn wel vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt. Het gaat om data als NAW-gegevens, rekeningnummers, transacties, saldo’s en BSN nummers. Blue Sky Group onderzoekt of het mogelijk is om de komende periode te blijven monitoren op activiteiten die gerelateerd kunnen worden aan het datalek. Zodra daarvoor aanleiding is, zullen wij hierover communiceren met u.

Wat kunt u zelf doen om fraude met uw gegevens te voorkomen?

Wij vragen u om extra alert te zijn op verdachte telefoontjes, e-mails en brieven. Wij herhalen de vuistregels die u en ons kunnen helpen om fraude te voorkomen zijn:

  • Let goed op het e-mailadres, de afzender en spelfouten. Criminelen kunnen zich voordoen als Blue Sky Group of Blue Sky Eagle Fund;
  • Blue Sky Group of Blue Sky Eagle Fund vraagt nooit per e-mail of telefoon om wachtwoorden of om wijzigingen door te geven (dus ook niet om het overboeken van geld);
  • Neem bij twijfel contact met ons op om te laten controleren of een verzoek of e-mail authentiek is;
  • Meld phishing en eventuele andere frauduleuze activiteiten aan ons, zodat wij daar verdere maatregelen op kunnen nemen.

Blue Sky Group betreurt het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Wij bieden u nogmaals onze verontschuldigingen aan en nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via vermogensopbouw@blueskyeaglefud.nl.