Faq

Welke salariscomponenten tellen wel en niet mee bij het vaststellen van de maximale inlegpercentages (12% en 210%) voor de levensloopregeling?

Het vaste maandsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eenmalige salarisuitkeringen en bijvoorbeeld winstuitkeringen zullen normaal gesproken gewoon als brutoloon worden aangemerkt, waarover inleg in de levensloopregeling mogelijk is. Het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie maakt in beginsel geen deel uit van het brutoloon van de werknemer en zal daarom buiten de grondslag vallen voor de inleg in de levensloopregeling. Voor een aantal salariscomponenten geldt dat deze zich in een grijs gebied bevinden. Sommige werkgevers zullen zich op het standpunt stellen dat deze componenten niet meetellen voor het vaststellen van de ruimte voor levensloop. Deze componenten kunnen voor de belastingwetgeving echter wel gewoon beschouwd worden als brutoloon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe uw werkgever met de diverse salariscomponenten omgaat kunt u zich wenden tot de P&O afdeling van uw werkgever.

Wat gebeurt er met mijn ingelegde geld als bijvoorbeeld de regering bepaalt dat de levensloopregeling niet meer mag worden aangewend voor b.v. pensioen of als de regeling helemaal wordt opgeheven?

Daar is op dit moment geen sprake van en daarom is het ook onmogelijk te zeggen wat de oplossing gaat worden in het geval de levensloopregeling in de toekomst wordt afgeschaft. Wel was bijvoorbeeld bij wijzigingen in de spaarloonregelingen te zien, dat deelnemers aan de spaarloonregeling de opgebouwde bedragen konden opnemen. Of iets dergelijks ook bij levensloopregeling aan de orde zou komen in geval van nieuwe regelgeving door de overheid, is -nogmaals- nu niet te voorspellen.

Ik zit niet zo ver van mijn pensioen. Kunt u mij adviseren over een beleggingsadvies?

Wij kunnen u niet adviseren over uw keuze voor een beleggingsprofiel. De vragenlijst die online beschikbaar is, is geen advies alleen een hulpmiddel dat u kunt gebruiken bij het maken van uw keuze. Uiteraard kunt u zelf beslissen meer risico te nemen, ook als u nog slechts twee jaar van uw pensioen bent verwijderd. U kunt hierbij uw hele financiële positie betrekken en wij raden u dan ook aan contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Ik ontvang elke maand een bijdrage van KLM, die ik in de levensloopregeling wil stoppen. Dat is een variabel bedrag. Hoe doe ik dat?

 Op dit moment is het niet mogelijk om een variabel percentage op te geven. U zou wel zelf uw percentage steeds (jaarlijks) kunnen verhogen door uw werkgeversformulier opnieuw te ondertekenen en te laten medeondertekenen door uw werkgever.

Ik zie geen beleggingen in vastgoed…is dit juist?

Ja, dat klopt. Beleggen in vastgoed is namelijk minder geschikt in het kader van levensloop.

Hoe wordt het % van het maandsalaris berekend?

De deelnemers vinden meer informatie hierover op hun deelname- of wijzigingsformulier. Dit formulier is terug te vinden onder het kopje Documenten. KLM-deelnemers sparen een percentage van hun salaris en dat is exclusief vakantietoeslag, variabel inkomen, eindejaarsuitkering en/of andere extra eenmalige toeslagen indien in een maand van toepassing.

Moet ik de jaarlijks in te houden percentages van mijn brutosalaris zelf doorgeven?

Aanpassing aan de stijging van de levensloopbijdrage die uw werkgever verstrekt, gebeurt niet automatisch. U kunt uw inleg zelf aanpassen door een nieuw werkgeversformulier in te vullen en te ondertekenen. Bij KLM is wijziging van uw inlegpercentage één keer per jaar mogelijk.

Waaruit bestaat het percentage dat ik als bijdrage van de KLM ontvang?

Dit is de levensloopbijdrage van de werkgever, afhankelijk van de leeftijd van de KLM-vlieger.

Ik heb bij KLM aangegeven om 10% van mijn salaris te storten in de levensloopregeling. Is het mogelijk om van mijn privérekening een bedrag te storten?

De wettelijke levensloopregeling schrijft voor dat stortingen altijd via inhouding op het salaris door de werkgever plaatsvinden. Storting in de levensloopregeling vanaf een privérekening is dus niet mogelijk.

Ik ga binnenkort 80% werken en ik zou willen weten of de maximale inleg van 12% gebaseerd kan worden op het originele 100% salaris?

De maximale inleg in het levensloopfonds is wettelijk vastgesteld op 12% van uw bruto jaarsalaris. Als u 80% gaat werken mag u dus maximaal 12% inleggen van het daarbij behorende salaris. Echter, als u parttime gaat werken binnen 10 jaar voor uw pensioendatum, geldt dat uw inleg wel gebaseerd mag blijven op uw originele salaris. Annvullende voorwaarde is dat uw parttimepercentage niet minder mag zijn dan 50% van uw originele tewerkstellingspercentage.

Pagina's