Faq

Het saldo van mijn inleg is verminderd, waar is het geld gebleven?

Op het moment dat uw werkgever de inleg inhoudt op uw salaris, wordt dit overgeboekt naar uw levenslooprekening. U ziet dit bedrag dan binnenkomen op uw rekening. Echter, binnen enkele dagen nadat de storting door ons is ontvangen wordt dit bedrag belegd in het door u gekozen profiel. Het geld verdwijnt dan weer van uw rekening en u krijg daar beleggingsparticipaties voor terug. Dit zijn twee administratieve transacties. Omdat dit geautomatiseerd plaatsvindt, kan het voorkomen dat er enige tijd zit tussen het verwerken van de eerste en tweede transactie. Als u op dat moment uw rekening bekijkt lijkt het net of er geld verdwenen is, wat echter niet het geval is.

Ik wil stoppen met deelname aan de levensloopregeling. Hoe doe ik dat?

Via het wijzigingsformulier dat u bij uw werkgever inlevert geeft u aan dat u geen inleg meer wilt doen voor uw levenslooprekening.  Uw werkgever zorgt er dan voor dat uw inleg wordt stopgezet. Het saldo dat u gespaard heeft blijft op de rekening staan en wordt pas uitgekeerd op het moment dat u aan de voorwaarden voor opname voldoet.

Indien u nog geen spaarsaldo op uw levenslooprekening heeft staan op moment dat u besluit met de levensloopregeling te stoppen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit ook aan Blue Sky Group te melden zodat wij uw rekening kunnen sluiten.

Biedt Blue Sky Eagle Fund ook een spaarrekening met een vaste rente?

Ja, met ingang van 1 juli 2008 is aan de beleggingsrekening van iedere deelnemer een gescheiden spaarrekening gekoppeld. Deze spaarrekening blijft onderdeel van de uitvoering van de levenslooprekening en wordt voor u aangehouden bij de KAS BANK N.V. De beleggingsrekening en de spaarrekening hebben hetzelfde rekeningnummer, welke gelijk is aan het rekeningnummer waarop u nu uw levensloopsaldo aanhoudt. Op de spaarrekening wordt een rentevergoeding gegeven van 0,5%. Afhankelijk van de renteontwikkelingen op de geldmarkt kan dit percentage naar boven of beneden worden bijgesteld (peil 2018: 0,25%). Voor het aanhouden van deze spaarrekening zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Ik heb geen computer of printer of e-mail-adres. Kunt u informatie naar mijn huisadres sturen?

Helaas is dit niet mogelijk. Doelstelling van Blue Sky Eagle Fund is om vliegers een levensloopproduct aan te bieden tegen een zeer gunstig tarief. Daarvoor is nodig dat de kosten laag blijven. Dit kan onder meer door de dienstverlening van Blue Sky Eagle Fund zo veel mogelijk via internet te laten verlopen. Dit laatste betekent dat in beginsel alleen gecommuniceerd wordt via de website en via e-mail.

Voorziet u een mogelijkheid dat Blue Sky Group een aanbieder van lijfrente wordt?

Nee. Blue Sky Group heeft geen ambities om een verzekeringsmaatschappij op te richten.

Ik ben de gebruikersnaam en/of het wachtwoord voor de website kwijt? Wat te doen?

Met behulp van uw gebruikersnaam (de letters BSG aangevuld met de 9 cijfers van uw Burger Service Nummer, bijvoorbeeld BSG123456789 of 123456789BSG) en met uw rekeningnummer kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen via de website.

Hiervoor logt u in op de website van Blue Sky Eagle Fund, www.blueskyeaglefund.nl, kiest u het kopje ‘inloggen’, vervolgens kiest u het kopje ‘inlogsite’ en in het menu de optie ‘wachtwoord vergeten’.

Het wachtwoord zal naar uw e-mailadres worden verstuurd. Indien dit niet werkt, dan kunt u vier maal achtereen een verkeerd wachtwoord invoeren. Daarna wordt het account geblokkeerd en zal automatisch een nieuw wachtwoord aan u worden verstuurd.

Mijn adresgegevens zijn onjuist, of ik wil mijn adresgegevens wijzigen. Wat moet ik doen?

 Op uw beveiligde persoonlijke site kunt u uw adresgegevens en uw e-mailadres zelf te wijzigen.

Hoe kan ik mijn inleg op mijn nieuw geopende rekening bekijken?

U kunt dit doen via uw persoonlijke inlogsite. Log in met uw toegezonden gebruikersnaam en wachtwoord om uw geopende levenslooprekening te bekijken. Via de persoonlijke inlogsite kunt u uw inlegtransacties en de waardeontwikkeling van uw inleg in zien.

Pagina's