Faq

Ik ga volgend jaar met pensioen. Kan het bedrag van de levensloopregeling bij het pensioen worden gestort of kan ik de uitkering van levensloop gebruiken voor verlof voordat ik mijn pensioen ontvang zonder dat dit bedrag in een keer wordt belast?

Verlofopname direct voorafgaand aan pensionering is mogelijk. Dat moet u zelf met uw werkgever afspreken. Bij verlofopname is sprake van een periodieke (maandelijkse) uitkering. Dit in tegenstelling tot uitkering op het moment van pensionering, dan krijgt u een bedrag ineens. Het is niet mogelijk om het bedrag van de levensloopregeling bij het pensioen te storten.

Wat zijn de voorwaarden voor vervroegde opnames?

Levensloopverlof kan alleen tijdens dienstverband worden opgenomen. De werkgever is niet verplicht dit verlof toe te kennen, zodat goede afstemming met de werkgever voorafgaand aan de gewenste verlofopname is aan te raden.

Is het mogelijk om met het spaartegoed uit Blue Sky Eagle Fund (bij ingang van mijn pensioen) een lijfrente te kopen?

Hier kunnen wij u niet over adviseren. We raden u aan dit na te vragen bij een aanbieder van lijfrenteverzekeringen.

Kan het uitbetalen van het reguliere pensioen later ingaan (bv. een jaar) en daarvoor in de plaats die periode (dat jaar) de levensloopregeling uitbetaling gebruikt worden voor levensonderhoud?

Als u een periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) uitkering wilt uit de levensloopregeling, dan kan dit alleen als u verlof opneemt bij uw werkgever. U moet dan dus nog werknemer zijn. Aangezien de pensioendatum is vastgelegd in het pensioenreglement, zal uw werkgever deze naar alle waarschijnlijkheid volgen en geen uitstel van de pensioendatum toestaan in het kader van een door u gewenst levensloopverlof. U kunt hierover nadere informatie inwinnen bij uw P&O-afdeling. Op het moment van pensionering wordt overigens het gehele opgebouwde levensloopsaldo ineens aan u uitgekeerd.

Kan ik vrijgevallen bedrag vanuit bijvoorbeeld de spaarloonregeling, de bedrijfsspaarregeling of een vrijgevallen lijfrentekapitaal inleggen in Blue Sky Eagle Fund?

Ja, u kunt deze bedragen inleggen in Eagle Fund Vermogensopbouw.

Komt er ook een grondstoffenfonds (goud, zilver)?

Nee, Blue Sky Eagle Fund maakt gebruik van de beleggingspools van Blue Sky Group die zijn opgezet voor o.a. de KLM Pensioenfondsen. Daarin zitten op het moment geen beleggingen in grondstoffen.

Waaraan is de maximale inleg van 210% van het bruto jaarsalaris gerelateerd? En is dit inclusief rendement?

Het maximum van 210% van het bruto jaarsalaris wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld per 1 januari van dat jaar op basis van het salaris over het voorafgaande jaar. Is het ingelegde bedrag (inclusief rendement) 210% of meer, dan mag er dat jaar niet opnieuw worden ingelegd. Is het ingelegde bedrag (inclusief rendement) minder dan 210% (dus ook als het bijvoorbeeld 209% is) dan mag het hele jaar ingelegd worden tot een maximum van 12 procent van het in dat jaar geldende salaris.

Kan ik op elk moment besluiten het ingelegde kapitaal bij een andere levensloopregeling over te dragen naar het Blue Sky Eagle Fund en andersom?

 Ja, u kunt zelf een andere uitvoerder voor uw levensloopregeling kiezen en het ingelegde kapitaal hieraan overdragen.

Kan ik op elk moment besluiten niet meer te beleggen in het Blue Sky Eagle Fund?

Ja, dat kan. U kunt dit aangeven bij uw P&O-afdeling. Uw reeds ingelegde kapitaal blijft dan gewoon op uw levenslooprekening staan.

Kan ik mijn inleg na verloop van tijd verhogen of verlagen?

Ja, u kunt uw inleg wijzigen mits deze maar past binnen de algemene voorwaarden van levensloop. Dit moet u regelen bij uw eigen P&O-afdeling.

Pagina's