Faq

Ik werk bij KLM. Moet ik om op 56-jarige leeftijd met pensioen te kunnen, deelnemen aan de levensloopregeling?

De standaardpensioenleeftijd blijft 56. U hoeft dus niet aan de levensloopregeling deel te nemen om op de 56-jarige leeftijd met pensioen te kunnen.

Omdat de pensioenregeling is versoberd, kunt u deelnemen aan de levensloopregeling om zo voor een extra aanvulling op uw reguliere pensioen te zorgen. Op uw pensioenleeftijd krijgt u het totale levensloopsaldo ineens uit Blue Sky Eagle Fund uitgekeerd. Vanuit dit bedrag regelt u de aanvulling op uw reguliere pensioen zelf.

Levensloop: wat gebeurt er met het opgebouwde levenslooptegoed als ik bij mijn werkgever uit dienst ga (bijvoorbeeld in geval van overtolligheid)?

U kunt dan niet meer inleggen in Blue Sky Eagle Fund. Wel kunt u het reeds opgebouwde saldo laten staan in Blue Sky Eagle Fund en zo mogelijk hierover rendement ontvangen. Als u met volledig ouderdomspensioen gaat op basis van de voor u geldende pensioenregeling (of als u die niet heeft uiterlijk op leeftijd 65) wordt het bedrag ineens aan u uitgekeerd. U dient ons dus wel op de hoogte te stellen van uw pensioendatum. Als gepensioneerde kunt u (blijven) deelnemen in Eagle Fund Vermogensopbouw.

Hoe zit het met de pensioenpremie van 57 tot 58 jaar als ik in deze periode 100% levensloopverlof opneem?

U kunt deze vraag voorleggen aan uw eigen P&O-afdeling. Deze kan u informeren over de voorwaarden van de verschillende verlofregelingen.

Kan ik het levensloopsaldo te allen tijde laten uitkeren? Dus als mij dat uitkomt?

Ja, u kunt het levensloopsaldo altijd opnemen. Er zal dan via uw werkgever belastingheffing over dit saldo plaatsvinden.

Waar kan ik volgen welk rendement op de beleggingen wordt behaald?

U kunt via uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en dagelijks de actuele waarde bekijken van uw inleg in het levensloopfonds.

Waar kan ik vinden in welke fondsen wordt belegd?

Deze informatie vindt u onder documenten in de supplementen die onderdeel vormen van het prospectus.

Kan ik met vervroegde opname van levensloopverlof voor pensionering belasting besparen?

Opname van het levenslooptegoed dient wettelijk altijd uiterlijk 1 dag vóór pensionering plaats te vinden. Op dat moment is de uitkering van uw levensloopkapitaal een uitkering ineens die progressief belast wordt.

Mocht u bijvoorbeeld voorafgaand aan uw pensionering (deeltijd)verlof op willen nemen (bijvoorbeeld tussen uw 50e en 56e) dan krijgt u een periodieke uitkering uit het levensloopfonds. Ook deze uitkering wordt progressief belast. Het is niet mogelijk om de levensloopuitkering als een soort pensioenuitkering te ontvangen die dan tegen een lager IB tarief wordt belast. Een uitzondering is de mogelijkheid om (een deel) van het levensloopkapitaal te gebruiken om een zgn. pensioengat op te vullen. Gezien de volledige benutting van de fiscale mogelijkheden in de pensioenregeling voor de KLM Vliegers is deze optie nagenoeg niet mogelijk.

Ik ga volgend jaar met pensioen. Kan het bedrag van de levensloopregeling bij het pensioen worden gestort of kan ik de uitkering van levensloop gebruiken voor verlof voordat ik mijn pensioen ontvang zonder dat dit bedrag in een keer wordt belast?

Verlofopname direct voorafgaand aan pensionering is mogelijk. Dat moet u zelf met uw werkgever afspreken. Bij verlofopname is sprake van een periodieke (maandelijkse) uitkering. Dit in tegenstelling tot uitkering op het moment van pensionering, dan krijgt u een bedrag ineens. Het is niet mogelijk om het bedrag van de levensloopregeling bij het pensioen te storten.

Wat zijn de voorwaarden voor vervroegde opnames?

Levensloopverlof kan alleen tijdens dienstverband worden opgenomen. De werkgever is niet verplicht dit verlof toe te kennen, zodat goede afstemming met de werkgever voorafgaand aan de gewenste verlofopname is aan te raden.

Is het mogelijk om met het spaartegoed uit Blue Sky Eagle Fund (bij ingang van mijn pensioen) een lijfrente te kopen?

Hier kunnen wij u niet over adviseren. We raden u aan dit na te vragen bij een aanbieder van lijfrenteverzekeringen.

Pagina's