Faq

I live abroad. Am I eligible to participate in the Levensloopregeling?

All employees working in the Netherlands within the meaning of de Wet op de loonbelasting 1964 are eligible to participate in the Levensloopregeling. An employee who does not live in the Netherlands and works for a Dutch firm that deducts taxes with regard to the employee’s salary is in principle an employee within the meaning of the Wet op de loonbelasting 1964.

The exception to this rule concerns employees working aboard internationally operating aircraft of which the management are resident of the Netherlands if:

  • the salary is levied with income tax by or in the name of an other state;
  • the salary has not been assigned to the Netherlands factually solely based on a treaty*.

*Depending on the text of the tax treaty between the Netherlands and the country of your residence, you may be taxed by the country of your residence. If you are taxed by the country of your residence, you are a pilot living abroad and paying taxes abroad, in which case you are not an employee within the meaning of the Wet op de loonbelasting 1964 and you are not eligible to participate in the Levensloopregeling. The Spaarloonregeling and the Levensloopregeling are subject to the same conditions and treaties. A quick rule of thumb is the following: someone who is not eligible to participate in the Spaarloonregeling, is not eligible to participate in the Levensloopregeling either.

Wat gebeurt er met het ingelegde kapitaal in het Blue Sky Eagle Fund als ik uit dienst ga?

U kunt dan geen geld meer inleggen in het Blue Sky Eagle Fund. Als u van baan verandert, kunt u het ingelegde kapitaal overdragen aan de uitvoerder van de levensloopregeling van uw nieuwe werkgever. Als u met pensioen gaat, wordt het ingelegde kapitaal uitgekeerd als een bedrag ineens.

Uit de documentatie leid ik af dat met het wisselen van beleggingsprofiel geen kosten gemoeid zijn. Hoe vaak kan ik kosteloos van subfonds wisselen?

U kunt zo vaak van subfonds wisselen als u wilt zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Hebt u vanuit het verleden (nu niet meer mogelijk) nog een spaarrekening bij Eagle Fund? Het tegoed daarvan kunt u zonder kosten inleggen in subfondsen.

Hoe wordt een opgebouwd vermogen uitgekeerd bij overlijden van de deelnemer?

Dit wordt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking gesteld van de erfgenamen van de werknemer.

Tegen welk tarief zal een uitkering ineens worden belast?

Deze wordt progressief belast volgens de geldende IB belastingschalen.

Is een uitkering ineens van het totale opgebouwde vermogen altijd mogelijk?

Dit is alleen mogelijk 1) bij beëindiging van het dienstverband; 2) bij ingang van het volledig ouderdomspensioen op grond van de voor u geldende pensioenregeling; of 3) bij overlijden van de werknemer.

Is het mogelijk om bij een verminderde tewerkstelling (bijv. 80%) het deeltijdsalaris aan te vullen met geld uit het Blue Sky Eagle Fund?

Ja, dat kan als de werkgever deze 20%-vermindering als verlof wil aanmerken. U blijft dan 100% in dienst en neemt voor 20% levensloopverlof op. Vanuit Blue Sky Eagle Fund wordt iedere maand een bedrag aan de werkgever overgemaakt die het aan de werknemer betaalt. Dit bedrag samen met het 80%-salaris mag niet hoger zijn dan het laatstverdiende salaris. Als een verminderde tewerkstelling het gevolg is van arbeidsongeschiktheid kan echter geen uitkering uit het Blue Sky Eagle Fund plaatsvinden. Ook een aanvulling op een WW-uitkering is niet mogelijk.

In de brochure staat dat over het levensloopkapitaal belasting wordt geheven. De toeslag die KLM betaalt, wordt echter ook belast. Wordt er dubbel belasting geheven?

De huidige KLM-toeslag wordt momenteel als salaris uitbetaald. Als u zich als deelnemer heeft opgegeven, dan wordt de door u bepaalde inleg vanuit het bruto salaris op de levenslooprekening gestort. Over de inleg wordt dan geen belasting betaald. Als u alleen een deel van de toeslag voor levensloop gebruikt, dan wordt het resterende deel gewoon als salaris uitbetaald en belast.

In de brochure staat dat het levensloopbedrag bij pensionering in één keer wordt uitgekeerd. Kan ik de levensloop uitkering ook gebruiken om eventueel mijn pensioengat op te vullen?

Het levenslooptegoed wordt uiterlijk bij beëindiging van de dienstbetrekking uitgekeerd. Voor zover er fiscale ruimte is kan het tegoed voordien worden gebruikt om pensioen in te kopen.
Gezien de volledige benutting van de fiscale mogelijkheden in de pensioenregeling voor de KLM vliegers is deze optie nagenoeg niet mogelijk. Is er geen ruimte, dan vindt uitkering ineens (en belastingheffing) plaats. Het is ook mogelijk om naast een deeltijdpensioen een uitkering uit de levenslooppot te ontvangen (via de salarisbetaling van de werkgever) bij levensloopverlof voor (een gedeelte van) het deel dat u nog werkt.

Is het opgebouwde tegoed in Blue Sky Eagle Fund te gebruiken om mijn pensioenuitkering op te hogen?

Er kunnen geen maandelijkse aanvullingen op uw volledig ouderdomspensioen plaatsvinden. De totale uitbetaling van het opgebouwde tegoed vindt plaats op de dag voorafgaand aan de dag waarop het volledige ouderdomspensioen van uw pensioenregeling ingaat. Vanuit dit bedrag regelt u de aanvulling op uw reguliere pensioen zelf.

Pagina's