Faq

Wat gebeurt er met het ingelegde kapitaal in het Blue Sky Eagle Fund als ik uit dienst ga?

U kunt dan geen geld meer inleggen in het Blue Sky Eagle Fund. Als u van baan verandert, kunt u het ingelegde kapitaal overdragen aan de uitvoerder van de levensloopregeling van uw nieuwe werkgever. Als u met pensioen gaat, wordt het ingelegde kapitaal uitgekeerd als een bedrag ineens.

Uit de documentatie leid ik af dat met het wisselen van beleggingsprofiel geen kosten gemoeid zijn. Hoe vaak kan ik kosteloos van subfonds wisselen?

U kunt zo vaak van subfonds wisselen als u wilt zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Hebt u vanuit het verleden (nu niet meer mogelijk) nog een spaarrekening bij Eagle Fund? Het tegoed daarvan kunt u zonder kosten inleggen in subfondsen.

Hoe wordt een opgebouwd vermogen uitgekeerd bij overlijden van de deelnemer?

Dit wordt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking gesteld van de erfgenamen van de werknemer.

Tegen welk tarief zal een uitkering ineens worden belast?

Deze wordt progressief belast volgens de geldende IB belastingschalen.

Is een uitkering ineens van het totale opgebouwde vermogen altijd mogelijk?

Dit is alleen mogelijk 1) bij beëindiging van het dienstverband; 2) bij ingang van het volledig ouderdomspensioen op grond van de voor u geldende pensioenregeling; of 3) bij overlijden van de werknemer.

Is het mogelijk om bij een verminderde tewerkstelling (bijv. 80%) het deeltijdsalaris aan te vullen met geld uit het Blue Sky Eagle Fund?

Ja, dat kan als de werkgever deze 20%-vermindering als verlof wil aanmerken. U blijft dan 100% in dienst en neemt voor 20% levensloopverlof op. Vanuit Blue Sky Eagle Fund wordt iedere maand een bedrag aan de werkgever overgemaakt die het aan de werknemer betaalt. Dit bedrag samen met het 80%-salaris mag niet hoger zijn dan het laatstverdiende salaris. Als een verminderde tewerkstelling het gevolg is van arbeidsongeschiktheid kan echter geen uitkering uit het Blue Sky Eagle Fund plaatsvinden. Ook een aanvulling op een WW-uitkering is niet mogelijk.

Is het opgebouwde tegoed in Blue Sky Eagle Fund te gebruiken om mijn pensioenuitkering op te hogen?

Er kunnen geen maandelijkse aanvullingen op uw volledig ouderdomspensioen plaatsvinden. De totale uitbetaling van het opgebouwde tegoed vindt plaats op de dag voorafgaand aan de dag waarop het volledige ouderdomspensioen van uw pensioenregeling ingaat. Vanuit dit bedrag regelt u de aanvulling op uw reguliere pensioen zelf.

Levensloop: wat gebeurt er met het opgebouwde levenslooptegoed als ik bij mijn werkgever uit dienst ga (bijvoorbeeld in geval van overtolligheid)?

U kunt dan niet meer inleggen in Blue Sky Eagle Fund. Wel kunt u het reeds opgebouwde saldo laten staan in Blue Sky Eagle Fund en zo mogelijk hierover rendement ontvangen. Als u met volledig ouderdomspensioen gaat op basis van de voor u geldende pensioenregeling (of als u die niet heeft uiterlijk op leeftijd 65) wordt het bedrag ineens aan u uitgekeerd. U dient ons dus wel op de hoogte te stellen van uw pensioendatum. Als gepensioneerde kunt u (blijven) deelnemen in Eagle Fund Vermogensopbouw.

Waar kan ik volgen welk rendement op de beleggingen wordt behaald?

U kunt via uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en dagelijks de actuele waarde bekijken van uw inleg in het levensloopfonds.

Waar kan ik vinden in welke fondsen wordt belegd?

Deze informatie vindt u onder documenten in de supplementen die onderdeel vormen van het prospectus.

Pagina's