Faq

Wat is het verschil tussen levensloop, netto pensioenregeling en vermogensopbouw?

Levensloop

De levensloopregeling kan gebruikt worden om op fiscaal gunstige wijze een kapitaal opzij te zetten dat ter vervanging kan dienen voor de opbouw van overbruggingspensioen die per 1 januari 2006 is stopgezet. Per 1 november 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden. U hebt hierover een brief ontvangen.

 

Netto pensioenregeling

De netto pensioenregeling wordt aangeboden door uw pensioenfonds en is gebonden aan de regels van de Pensioenwet. U spaart voor levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3. Zie voor meer informatie de website www.klmvliegendfonds.nl

 

Vermogensopbouw

Eigen vermogensopbouw betekent dat u buiten het pensioenfonds spaart voor vermogen. Dit zou voor een aanvullende oudedagsvoorziening kunnen zijn. Het verschil met de netto pensioenregeling is dat uw eigen vermogensopbouw niet is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in Box 3.

 

Eagle Fund Vermogensopbouw kunt u vergelijken met elke andere privé belegging. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen hoeveel u inlegt en op welke momenten. Het mag dus elke keer een ander bedrag zijn of een eenmalig bedrag. De inleg wordt eens per maand belegd. Dat wil dus zeggen dat als u inlegt, het betreffende bedrag op de eerstvolgende handelsmoment wordt belegd. In december plaatsen wij onder nieuws wanneer deze handelsmomenten zijn.

Ik wil graag advies over dit product. Bij wie kan ik terecht?

Voor advies kunt u contact opnemen met een van de financiële adviseurs waarmee de VNV samenwerkt. Uiteraard kunt u ook uw eigen financieel adviseur vragen. Helaas mogen en kunnen wij u niet adviseren over deelname aan Eagle Fund Vermogensbeheer.

Ik heb geld overgemaakt naar het oude ING IBAN?

Vanaf 1 juli hebben alle deelnemers een persoonlijke IBAN voor Eagle Fund Vermogensbeheer. U kunt vanaf die datum alleen nog maar geld naar deze IBAN overboeken om vermogen op te bouwen bij Eagle Fund Vermogensbeheer. U ontvangt uw persoonlijke IBAN per e-mail.

Wanneer wordt belegd?

Informatie over wanneer de maandelijkse handelsmomenten zijn vindt u onder nieuws op de website. In de meeste gevallen is dit de eerste werkdag van de maand. Zorg ervoor dat het bedrag enkele werkdagen daarvoor is overgemaakt zodat het met het eerste volgende handelsmoment automatisch kan worden belegd.

Hoe kan ik mijn vermogen opnemen?

Het vermogen is vrij opneembaar. Het is namelijk een Box 3 product, dus vergelijkbaar met elke andere privé belegging. Let u er wel op dat  er eens per maand kan worden ingestapt en uitgestapt. U kunt een opdracht tot verkoop geven via vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl via dit formulier.


De verkoop vindt dan plaats op het eerst mogelijke handelsmoment. Onder nieuws kunt u terugvinden wanneer de handelsmomenten zijn. De opbrengst wordt overgemaakt naar de tegenrekening die u hebt opgegeven. Het vermogen dat u via Eagle Fund Vermogensopbouw opbouwt is vrij besteedbaar. Dit kan voor pensioen worden gebruikt, maar dit is niet verplicht.

Ik heb mijn inloggegevens ontvangen en nu?

U kunt hier inloggen om uw rekening bij Eagle Fund Vermogensopbouw in te zien:

 

Om geld naar deze rekening bij Eagle Fund Vermogensopbouw over te boeken maakt u geld over naar uw persoonlijke IBAN nummer die u via de e-mail hebt ontvangen.

 

Eagle Fund Vermogensopbouw kunt u vergelijken met elke andere privé belegging. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen hoeveel u inlegt en op welke momenten. Het mag dus elke keer een ander bedrag zijn of een eenmalig bedrag. De inleg wordt eens per maand belegd. Dat wil dus zeggen dat als u inlegt, het betreffende bedrag op de eerstvolgende handelsmoment wordt belegd. In december plaatsen wij onder nieuws wanneer deze handelsmomenten zijn. 

 

Het overboeken van geld naar Eagle Fund Vermogensopbouw kan niet via de KLM salarisadministratie. Dit moet u zelf doen.

Hoe kunt u het beleggingsprofiel aanpassen?

U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van beleggingsprofiel. U betaalt daarover geen aan- en verkoopkosten.  Het is mogelijk om kosteloos en onbeperkt van profiel te wisselen. De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand. U kunt een verandering van beleggingsprofiel doorgeven via het formulier 'wijzigen beleggingsprofiel'. Voor Levensloop kunt u hiervoor een e-mail sturen (met vermelding van relatienummer en nieuw te kiezen profiel) naar levensloop@blueskyeaglefund.nl

Hier vindt u de handelsdagen en tot wanneer u wijzigingen kunt doorgeven

Wat zijn de belangrijkste voordelen van vermogensopbouw bij Eagle Fund?

De belangrijkste voordelen van Blue Sky Eagle Fund zijn:

  • geen winstmotieven;
  • lage beleggingskosten;
  • geen hoge marketingkosten;
  • goede rendementsverwachtingen;
  • besturing en uitvoering door vertrouwde personen en organisaties;
  • Blue Sky Eagle Fund is er 'door en voor' vliegers. Vliegers hebben aan de wieg ervan gestaan.

Waarom kunt u vermogen opbouwen bij Eagle Fund?

Door alle nieuwe wettelijke bepalingen per 1 januari 2015, is eigen vermogensopbouw een belangrijk onderdeel geworden van uw totale oudedagsvoorziening. Naast het bruto en netto pensioen blijft er pensioenpremie vrijval over. Het Eagle Fund biedt vanaf mei 2015 een beleggingsmogelijkheid aan om dit geld te sparen voor de oudedag.

All letters and documents are in Dutch and I do not understand the Dutch language. Is there any documentation available in English?

Unfortunately we can not assist you by providing documentation in English, as “levensloop” typically is a Dutch product.

Pagina's