Nieuws

15 september 2021

Nieuws

Datalek Blue Sky Group: uitkomst onderzoek

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group. Blue Sky Group verzorgt de ICT-infrastructuur van Blue Sky Eagle Fund. Met behulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau hebben wij de data die mogelijk gelekt zou kunnen zijn geanalyseerd.
24 augustus 2021

Nieuws

Einde levensloopregeling. Wat doet u met uw tegoed? Maak uw keuze kenbaar!

Een aantal vliegers neemt deel aan de levensloopregeling bij Blue Sky Eagle Fund op basis van het overgangsrecht voor levensloopregelingen. Per einde 2021 stopt dit overgangsrecht. Belastingvrij sparen is mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2021. Resterende levenslooptegoeden per 1 november 2021 worden fiscaal belast.
10 augustus 2021

Nieuws

Datalek bij Eagle Fund: wat zijn de (mogelijke) gevolgen en wat kunt u doen?

Blue Sky Eagle Fund is onlangs getroffen door een datalek. Het datalek is ontstaan bij Blue Sky Group die de ICT-infrastructuur van Blue Sky Eagle Fund verzorgt. Wij willen u hier graag, mede namens Blue Sky Eagle Fund, over informeren. Alsook over de (mogelijke) gevolgen die dit voor u heeft en wat u kunt doen.
23 juni 2021

Nieuws

Verlaging restmarge bij verkooporders in bedrag van 15% naar 10%

In verband met de dalende volatiliteit op de aandelenmarkten wereldwijd is het mogelijk om binnen Eagle Fund de restmarges te verlagen.
16 juni 2021

Nieuws

Update einde levensloopregeling 2021

Per 1 november 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden.
25 mei 2021

Nieuws

Technische aanpassing doorgevoerd

De technische aanpassing is nu doorgevoerd en in de komende dagen zullen de transacties worden bevestigd.
25 mei 2021

Nieuws

Vergadering van participatiehouders van het Blue Sky Eagle Fund

Participatiehouders en deelnemers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van participatiehouders.
5 mei 2021

Nieuws

Technische aanpassing Eagle Fund platform

Er wordt op dit moment een technische aanpassing doorgevoerd aan het Eagle Fund platform.
29 maart 2021

Nieuws

Rendement 2020, 2019 en 2018

De rendementen van de Eagle Fund profielen zijn als volgt.
17 februari 2021

Nieuws

Rentetarief

Het huidige rentetarief op de Eagle Fund rekening courant is -0,35% op jaarbasis over het saldo boven de EUR 100.000.