Nieuws

Einde levensloopregeling

17 november 2021

Levenslooptegoed na aftrek belasting naar vermogensopbouw

Op maandag 1 november is de waarde van de levenslooptegoeden vastgesteld, zijn beleggingen verkocht ter voldoening van de loonbelasting en is de loonbelasting ingehouden door BSG Fund Management. De meeste deelnemers hebben verzocht om het levenslooptegoed om te zetten naar vermogensopbouw. BSG Fund Management heeft de loonbelasting inmiddels afgedragen aan de belastingdienst. Het restant van het levenslooptegoed blijft belegd volgens het bestaande profiel, maar dan als vermogensopbouw.

Opname levenslooptegoed

Een klein deel van de deelnemers heeft verzocht om het levenslooptegoed op te nemen. Voor deze deelnemers is het volledige tegoed verkocht, zodat geen koersrisico meer wordt gelopen. BSG Fund Management heeft de verschuldigde loonbelasting ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. De deelnemers hebben inmiddels vrijwel allemaal het restant van het tegoed ontvangen op de aangegeven bankrekening.

Niet alle deelnemers hebben gereageerd

Helaas heeft ook een deel van de deelnemers niet gereageerd. Voor deze deelnemers is het volledige tegoed verkocht, zodat geen koersrisico meer wordt gelopen. BSG Fund Management heeft de verschuldigde loonbelasting ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Het restant van het tegoed zal op de rekeningcourant van deze deelnemers blijven staan, totdat zij aangeven naar welke bankrekening het restant mag worden overgeboekt.