Nieuws

Datalek bij Eagle Fund: wat zijn de (mogelijke) gevolgen en wat kunt u doen?

10 augustus 2021

Blue Sky Eagle Fund is onlangs getroffen door een datalek. Het datalek is ontstaan bij Blue Sky Group die de ICT-infrastructuur van Blue Sky Eagle Fund verzorgt. Wij willen u hier graag, mede namens Blue Sky Eagle Fund, over informeren. Alsook over de (mogelijke) gevolgen die dit voor u heeft en wat u kunt doen.

Aard van het datalek
Bij het datalek zijn vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt. 

(Mogelijke) gevolgen
Vanuit onze zorgplicht willen wij u op de hoogte brengen van het datalek. Wij willen u vragen extra alert te zijn op mogelijke fraude met uw gegevens. Wij vragen u om extra alert te zijn op e-mailverkeer, telefoongesprekken, overige tekstberichten en gebeurtenissen die verdacht kunnen zijn en mogelijk kunnen leiden tot fraude. Bijvoorbeeld ten aanzien van verzoeken om inlogcodes te verstrekken of tot het overboeken van geld. 

Wat kunt u doen om fraude met uw gegevens te voorkomen?
De vuistregels die u en ons kunnen helpen om fraude te voorkomen zijn:

  • Let goed op het e-mailadres, de afzender en spelfouten. Criminelen kunnen zich voordoen als Blue Sky Group of uw pensioenfonds;
  • Blue Sky Group of uw pensioenfonds vraagt nooit per e-mail of telefoon om wachtwoorden of om wijzigingen door te geven (dus ook niet om het overboeken van geld);
  • Neem bij twijfel contact met ons op om te laten controleren of een verzoek of e-mail authentiek is;
  • Meld phishing en eventuele andere frauduleuze activiteiten aan ons, zodat wij daar verdere maatregelen op kunnen nemen.

Informatie over dit onderwerp vindt u ook op https://mijn.overheid.nl/veiligheid.

Wat kunt u doen bij een datalek van uw persoonsgegevens?
Maakt u zich zorgen over wat er met uw gegevens kan gebeuren? Dan verwijzen wij u naar de website van de overheid: https://www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude/melding-doen-bij.... Onderaan deze webpagina staan relevante vragen en antwoorden.

Het informeren van alle beleggers is een van de maatregelen die wij, samen met Blue Sky Eagle Fund, hebben genomen om de gevolgen van het datalek te beperken. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkeling en uitkomsten van het onderzoek. Als we nieuwe informatie hebben die relevant is voor u laten we u dit weten.

Blue Sky Group betreurt het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor deze situatie en voor eventuele overlast die u zou kunnen ondervinden.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons tijdelijk op werkdagen van
08.00 - 19.00 uur bereiken via (020) 426 62 50 of datalek@blueskygroup.nl