Nieuws

Einde levensloopregeling. Wat doet u met uw tegoed? Maak uw keuze kenbaar!

24 augustus 2021

Een aantal vliegers neemt deel aan de levensloopregeling bij Blue Sky Eagle Fund op basis van het overgangsrecht voor levensloopregelingen. Per einde 2021 stopt dit overgangsrecht. Belastingvrij sparen is mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2021. Resterende levenslooptegoeden per 1 november 2021 worden fiscaal belast.

We vragen u contact op te nemen met uw financieel adviseur en uw keuze kenbaar te maken met betrekking tot uw levenslooptegoed.  U hebt een formulier van uw werkgever ontvangen. Als u dit niet voor 20 september hebt ingestuurd, ziet u hieronder welke keuze u nog voor 20 oktober kunt maken. Stuur het formulier dat u hebt ontvangen van uw werkgever in elk geval vóór 20 oktober in!

U hebt de volgende opties:

 

Optie 1: Levensloopsaldo blijven beleggen bij BSEF (‘fictieve verloning’)

Als u ervoor kiest om het levensloopsaldo te blijven beleggen bij het BSEF, wordt het saldo na loonheffing automatisch omgeboekt naar BSEF netto vermogensopbouw. In dit geval worden alleen beleggingseenheden verkocht voor zover benodigd om de loonheffing over de waarde per 1 november 2021 te voldoen. De resterende beleggingseenheden worden niet verkocht, waardoor je geen extra kosten maakt of te maken krijgt met koersverschillen.

Als u nog geen deelnemer bent bij BSEF netto vermogensopbouw wordt u automatisch deelnemer. Uw persoonlijke IBAN nummer verhuist met u mee van de levensloopregeling naar de netto vermogensopbouw. Ook uw beleggingsprofiel blijft ongewijzigd.

Vervallen na 20 september: Optie 2: Voortijdige opname levenslooptegoed via de werkgever

Optie 3: Deelname tot einde levensloopregeling en uitbetaling saldo door BSEF

Bij deze optie blijft u tot het einde van de levensloopregeling deelnemen. BSEF zal vervolgens de beleggingseenheden van uw levenslooptegoed verkopen, loonheffing inhouden over de waarde per 1 november 2021 en het saldo rechtstreeks aan u uitbetalen op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven op het formulier van uw werkgever.

Bij de inhouding van de loonheffing door BSEF wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen of levensloopverlofkorting. Indien van toepassing dient u deze zelf aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Er wordt geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over het tegoed geheven. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Geef de door u gewenste keuze door via het keuzeformulier dat u hebt ontvangen van uw werkgever. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier vóór 20 oktober 2021 in! Op het formulier staat aangegeven waar u het naartoe moet sturen.

Als u niet op tijd uw keuze doorgeeft, dan zal voor u automatisch optie 3 worden aangehouden, zodat BSEF de wettelijk verplichte belastingheffing kan afdragen en het tegoed kan uitkeren.

Hebt u na het lezen nog vragen? Neem dan contact op via levensloop@blueskyeaglefund.nl.