Levensloop

Blue Sky Eagle Fund is de Vliegers Levensloopregeling voor deelnemers van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en volledige VNV-leden van Martinair en Transavia. Naast de reguliere doelen waarvoor geld kan worden ingelegd, kunnen vliegers de levensloopregeling gebruiken om op fiscaal gunstige wijze een kapitaal opzij te zetten dat ter vervanging kan dienen voor de opbouw van overbruggingspensioen die per 1 januari 2006 is stopgezet. Hierdoor kon uw totale inkomen na pensionering gelijk blijven aan dat voor het overheidsingrijpen in de pensioenen.

Enige jaren geleden viel het politieke besluit om de levensloopregeling te beëindigen. Er is destijds een lange overgangsregeling tot stand gekomen waarbij deelnemers die meer dan een bepaald bedrag op hun rekening hadden gespaard nog enkele jaren hun opbouw konden continueren. Daarnaast zijn in de loop der jaren de voorwaarden waaronder het levenslooptegoed tussentijds opgenomen kan worden versoepeld tot het huidige regime, waarbij tussentijds geheel of gedeeltelijk het saldo opgenomen kon worden in contante vorm. Hierbij moet uiteraard wel de verschuldigde belasting worden afgedragen. Per eind 2021 houdt de levensloopregeling op te bestaan.

Per 1 november 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden. U hebt hierover een brief ontvangen.