Levensloop

Blue Sky Eagle Fund is de Vliegers Levensloopregeling voor deelnemers van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en volledige VNV-leden van Martinair en Transavia.

Tegen de achtergrond van de afspraken tussen KLM en VNV over levensloop is vanuit het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM het initiatief genomen om een eigen levensloopregeling voor vliegers mogelijk te maken.

Naast de reguliere doelen waarvoor geld kan worden ingelegd, kunnen vliegers de levensloopregeling gebruiken om op fiscaal gunstige wijze een kapitaal opzij te zetten dat ter vervanging kan dienen voor de opbouw van overbruggingspensioen die per 1 januari 2006 is stopgezet. Hierdoor kan uw totale inkomen na pensionering gelijk blijven aan dat voor het overheidsingrijpen in de pensioenen.

De levensloopregeling stopt per ultimo 2021. Tot die tijd kunt u nog vermogen blijven opbouwen.