Nieuws

Update einde levensloopregeling 2021

16 juni 2021

Enige jaren geleden viel het politieke besluit om de levensloopregeling te beëindigen. Er is destijds een lange overgangsregeling tot stand gekomen waarbij deelnemers die meer dan een bepaald bedrag op hun rekening hadden gespaard nog enkele jaren hun opbouw konden continueren. Daarnaast zijn in de loop der jaren de voorwaarden waaronder het levenslooptegoed tussentijds opgenomen kan worden versoepeld tot het huidige regime, waarbij tussentijds geheel of gedeeltelijk het saldo opgenomen kon worden in contante vorm. Hierbij moet uiteraard wel de verschuldigde belasting worden afgedragen. Per eind 2021 houdt de levensloopregeling op te bestaan.

Per 1 november 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden. Op basis van de afspraken in de cao zijn de verschillende partijen vergaand in gesprek om het mogelijk te maken dat deelnemers het netto overblijvende deel blijven beleggen in Eagle Fund Vermogensopbouw. Dit wordt ‘fictieve verloning’ genoemd. Op korte termijn zullen de details hierover bekend zijn en zullen wij dit met de deelnemers communiceren. Houd daarom deze website goed in de gaten. Door deze regeling kan iedereen die wil blijven beleggen in het Eagle Fund zonder koersrisico zijn tegoeden op zijn rekening laten staan.