Nieuws

Update migratie Saxobank

27 oktober 2022

Onlangs is de overname van Binckbank door Saxobank afgerond. Op de website is dit reeds aangekondigd: Migratie naar nieuw platform | KLM Eagle fund (blueskyeaglefund.nl). Wij hebben u hierover ook een mail gestuurd. Mogelijk is deze mail in uw spamfolder terechtgekomen. Hebt u geen email ontvangen, neem dan contact met ons op via vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl onder vermelding van uw relatienummer.

Verbetering dienstverlening

Met de overgang naar Saxobank zullen tevens enkele verbeteringen worden doorgevoerd in de dienstverlening. Voorbeelden zijn het aanbieden van een portaal waarbij u zelf mutaties kunt opgeven en een professionele helpdesk die ook telefonisch bereikbaar is. Wij gaan ervan uit dit zonder verhoging van kosten te kunnen realiseren.

Gefaseerde migratie Saxobank

De overgang naar Saxobank vindt plaats in twee stappen:

  • Technische migratie
    In het weekend van 29/30 oktober wordt het platform van Binckbank worden gemigreerd naar het platform van Saxobank. De rekeningen worden overgezet naar het platform van Saxobank. Dat betekent dat u nieuwe inloggegevens zult ontvangen.
  • Nieuwe structuur Blue Sky Eagle Fund
    Vervolgens wordt met Saxobank een nieuwe structuur opgezet, waarin we genoemde verbeteringen zullen doorvoeren. Daar zullen we u in de periode na de technische migratie verder over informeren.

Wat betekent dit voor u als deelnemer

Dat betekent voor u als deelnemer het volgende:

  • Uw IBAN blijft bestaan tot het moment dat de nieuwe structuur is opgezet.
  • Voor het opvragen van uw saldo, logt u in in het nieuwe portaal. Hiervoor ontvangt u nieuwe inloggegevens per email. Check ook uw spamfolder als u deze email niet ontvangt.
  • In het oude portaal kunt u inloggen om uw gegevens (positie-overzichten en rekeningafschriften) te raadplegen. Dit portaal blijft operationeel tot 8 januari 2023.

We attenderen u nogmaals om regelmatig onze website te bezoeken. Hier worden nieuwsberichten geplaatst zodra informatie bekend is.