Nieuws

Handelsronde december

9 december 2022

Eind oktober zijn de rekeningen bij Binckbank gemigreerd naar het platform van Saxobank. Dat heeft helaas geleid tot enkele aanloopproblemen, zie hierover het nieuwsbericht van 14 november.

Gisteren is geconstateerd dat alle verkooporders zijn uitgevoerd, maar dat er een vertraging is ontstaan bij de aankooporders. Zo zijn (nog) niet alle stortingen die voor eind november zijn gedaan, belegd. In geval van een profielswitch, betekent dit dat momenteel een relatief groot bedrag liquide kan staan. We gaan ervan uit dat de handelsronde alsnog, zo snel mogelijk, wordt uitgevoerd en verwerkt.

Inmiddels zijn maatregelen getroffen om een dergelijke vertraging in de toekomst te voorkomen.

Onze excuses voor het ongemak.