Beleggingsprofielen vermogensopbouw

Het beleggingsfonds Eagle Fund kent 6 subfondsen:

Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief
Blue Sky Eagle Fund Defensief
Blue Sky Eagle Fund Neutraal
Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief
Blue Sky Eagle Fund Offensief
Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief

Hoe kunt u uw profiel wijzigen?

U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van beleggingsprofiel. U betaalt daarover geen aan- en verkoopkosten.  Het is mogelijk om kosteloos en onbeperkt van profiel te wisselen. De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand, dit is echter op de derde werkdag zichtbaar in uw portefeuille. U kunt een verandering van beleggingsprofiel doorgeven via het formulier 'wijzigen beleggingsprofiel'.

Wanneer wordt een wijziging van uw profiel doorgevoerd?

De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand, dit is op de derde werkdag zichtbaar in uw portefeuille.