Acties Mijn Eagle Fund

Meer inleggen

U kunt van elke willekeurige rekening geld naar uw rekening bij Eagle Fund Vermogensopbouw overmaken, zolang de tenaamstelling van deze rekening gelijk is aan uw rekening bij Eagle Fund Vermogensopbouw. Spoed betalingen worden niet geaccepteerd. U kunt geen contant geld storten of opnemen van uw rekening. Eagle Fund biedt geen kasfaciliteit. U kunt vermogen opbouwen bij Eagle Fund Vermogensopbouw door geld over te boeken naar uw persoonlijke IBAN bij Eagle Fund Vermogensopbouw. Het tegoed op de rekening zal op de eerstvolgende handelsdag worden belegd volgens het  geldende, door u gekozen, beleggingsprofiel.

Let op: Na volledige opname wordt uw profiel op liquide gezet. Toekomstige stortingen worden in dat geval niet belegd, maar liquide aangehouden. Op deze rekening zijn de volgende voorwaarden en rentetarieven van toepassing. Indien uw profiel op “Liquide” staat en u wenst te beleggen in het Eagle Fund, dan moet u eerst het formulier wijzigen beleggingsprofiel doorgeven. Vanaf dat moment zal het tegoed, evenals toekomstige stortingen, worden belegd volgens het geldende, door u gekozen, beleggingsprofiel.

Het vermogen dat u via Eagle Fund Vermogensopbouw opbouwt, is vrij besteedbaar. Dit kan voor pensioen worden gebruikt, maar dit is niet verplicht.

Veranderen van beleggingsprofiel

U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van beleggingsprofiel. U betaalt daarover geen aan- en verkoopkosten.  Het is mogelijk om kosteloos en onbeperkt van profiel te wisselen. De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand. U kunt een verandering van beleggingsprofiel doorgeven via het formulier wijzigen beleggingsprofiel. U ontvangt een bevestiging van het insturen van het formulier.

Let op: daarnaast ontvangt u ook een bevestiging als het formulier door ons is ontvangen en verwerkt wordt. Indien u deze laatste bevestiging niet ontvangt, is het verzoek niet door ons ontvangen. In dat geval dient u tijdig contact met ons op te nemen, zodat de wijziging alsnog tijdig kan worden verwerkt.

Let op: de verschillende profielen brengen meer of minder risico's met zich mee. Zie hiervoor de Essentiële beleggersinformatie.

U kunt met uw relatienummer maar in één beleggingsprofiel tegelijkertijd beleggen. Het is niet mogelijk om uw beleggingen over meerdere beleggingsprofielen te spreiden. Indien u een wijziging van uw beleggingsprofiel doorgeeft, zal uw gehele portefeuille naar het nieuwe profiel worden omgezet. Doordat verkoop van het oude profiel en aankoop van het nieuwe profiel niet gelijktijdig plaatsvindt, is er mogelijk sprake van een tijdelijk tegoed of tekort op de rekening (maximaal 1 werkdag). Hierover kan rente verschuldigd zijn. De voorwaarden en rentetarieven vindt u hier.

Uw vermogen opnemen

U kunt op ieder moment Blue Sky Eagle Fund de opdracht geven uw beleggingen te verkopen en het vermogen op uw tegenrekening te storten. Hiervoor vult u dit formulier in. Stuur dit op naar vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl.

Let op: Eens per maand kan worden ingestapt en uitgestapt. De verkoop vindt dan plaats op het eerst mogelijke handelsmoment. Onder nieuws kunt u terugvinden wanneer de handelsmomenten zijn. Indien u een verkoop doet voor meer dan 90% van de waarde van de portefeuille, dan zal in eerste instantie uw gehele portefeuille worden verkocht. Het tegoed dat resteert na de verkoop en opname, zal op het eerstvolgende handelsmoment weer worden belegd conform het door u gekozen beleggingsprofiel.

De opbrengst wordt na verkoop van de beleggingen eerst gestort op de rekening, die automatisch is gekoppeld aan uw profiel. Hierop zijn de volgende voorwaarden en rentetarieven van toepassing. Vervolgens vindt overboeking plaats naar uw tegenrekening. De tenaamstelling van deze tegenrekening moet gelijk zijn aan de tenaamstelling van de Eagle Fund Vermogensopbouwrekening.

Let op: Na volledige opname wordt uw profiel op liquide gezet en is het saldo beschikbaar op uw rekening, die automatisch is gekoppeld aan uw profiel. Op deze rekening zijn de volgende voorwaarden en rentetarieven van toepassing. Indien u het tegoed wilt overboeken naar uw tegenrekening, dan moet u dit separaat doorgeven. Als u later besluit om weer te beleggen in het Eagle Fund, dan moet u eerst het formulier wijzigen beleggingsprofiel doorgeven. Vanaf dat moment zal het tegoed, evenals toekomstige stortingen, worden belegd volgens het dan geldende beleggingsprofiel.

Andere wijzigingen doorgeven

Een adreswijziging of een ander e-mailadres kunt u doorgeven door in te loggen in uw persoonlijke omgeving. Andere wijzigingen kunt u doorgeven via vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl.