Nieuws

Update migratie: orders plaatsen, maandelijkse handelsrondes, overzetten tegoeden 

30 mei 2023

Kiezen beleggingsprofiel

Zoals eerder aangegeven, is de wijze waarop u belegt in Eagle Fund gewijzigd ten opzichte van voorheen.

Voorheen maakte u een keuze uit de beleggingsprofielen (Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Gematigd Offensief, Offensief en Zeer Offensief). Vervolgens werden de stortingen in het desbetreffende beleggingsfonds belegd, totdat een andere keuze voor het beleggingsprofiel werd gemaakt.

Bij uw nieuwe rekening is het op dit moment zo dat stortingen op het platform niet automatisch belegd worden. Nadat u het bedrag wat u wilt beleggen heeft gestort, moet u via het platform van Saxobank aangeven in welk fonds u met welk bedrag wilt beleggen. U heeft de keuze uit dezelfde fondsen als voorheen, dus Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Gematigd Offensief, Offensief en Zeer Offensief. Een volgende storting wordt niet in hetzelfde profiel belegd, maar daarvoor moet u opnieuw een keuze maken. U kunt, in tegenstelling tot de oude situatie, op uw rekening meerdere profielen van Blue Sky Eagle Fund aanhouden.

We zijn met Saxobank in gesprek om te kijken of de optie “automatisch beleggen” kan worden toegevoegd.

Naamgeving fondsen

De naamgeving van de fondsen wordt aangepast, zodat uit de naam van het beleggingsfonds direct blijkt welk profiel het betreft. Op dit moment is de naamgeving nog als volgt:

  • BSEFZDEA.MFU: Zeer Offensief
  • BSEFOEA.MFU: Offensief
  • BSEFGOEA.MFU: Gematigd Offensief
  • BSEFNEA.MFU: Neutraal
  • BSEFDEA.MFU: Defensief
  • BSEFZDE.MFU Zeer Defensief

Maandelijkse handelsrondes

De handelsrondes blijven ongewijzigd en zijn eens per maand. Een overzicht van de handelsrondes vindt u op de website Handelsrondes 2023 | KLM Eagle fund (blueskyeaglefund.nl). Orders die gedurende de maand worden geplaatst, zullen dus bij de eerstvolgende handelsronde worden uitgevoerd.

Overzetten tegoeden: tweede week van juni

Op 19 mei is een eerste slag gemaakt met het overzetten van tegoeden van de oude naar de nieuwe rekeningen. Bij enkele deelnemers was op het moment van overzetten, niet alle gegevens beschikbaar. Mogelijk was deze informatie wel al doorgegeven, maar nog niet (juist) verwerkt in het bestand van Saxobank. Mogelijk ontbraken er gegevens. Saxobank heeft de deelnemers waarvan gegevens ontbreken de afgelopen weken actief benaderd.

Indien een nieuwe rekening is geopend, maar het tegoed nog niet is overgezet, dan zal dit in de tweede week van juni 2023 alsnog plaatsvinden.