Nieuws

Jaarlijkse vergadering van participatiehouders

13 juni 2023

Participatiehouders en deelnemers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van participatiehouders, te houden op donderdag 29 juni 2023 om 13.00 uur op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV Amstelveen.

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag beheerder en bewaarder over gang van zaken in het afgelopen boekjaar
  3. Vaststelling jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  4. Dechargeverlening beheerder over het afgelopen boekjaar
  5. Dechargeverlening bewaarder over het afgelopen boekjaar
  6. Sluiting

Het jaarverslag 2022, de agenda alsmede de overige vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen. 

Neem een geldig legitimatiebewijs mee

Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich via het e-mail adres vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl aan te melden onder vermelding van hun rekeningnummer. De uiterste datum van aanmelding voor de vergadering is donderdag 22 juni 2023. Aan deelnemers kan worden verzocht om zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Deelnemers worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.