Documenten

Wijzigingsformulier levensloopregeling voor KLM-deelnemers

Met dit document kunnen KLM-deelnemers hun maandelijkse spaarbedrag in het Eagle Fund aanpassen en & hun (extra) eenmalige inhouding aangeven. Ook is het mogelijk om met dit formulier een verandering van financiele instelling op te geven.

Dit formulier is het meest recente dat Blue Sky Eagle Fund heeft. Het is mogelijk dat op de intranetportal van KLM meer actuele gegevens te vinden zijn.

Principles of Fund Governance

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening bepaald, dat beheerders van beleggingsinstellingen belangenverstrengelingen tegengaan en handelen in het belang van beleggers (art. 4:11, 4:14 en 4:25 Wft). Bijgaand de gedragscode die is opgesteld voor de Fund Governance van het Blue Sky Eagle Fund. Deze gedragscode is gebaseerd op de Principles of Fund Governance van brancheorganisatie DuFAS (Dutch Fund and Asset Management Association).

Pagina's