Documenten

Saldoverklaringsformulier voor Transavia-deelnemers

De werknemer is als deelnemer verplicht, bij indiensttreding, aanvang oproepcontract en jaarlijks, in januari, de werkgever schriftelijk te informeren over de al opgebouwde actuele levensloopspaarsaldi bij bank- of verzekeringsinstellingen.

Met dit formulier kunnen Transavia-deelnemers hun saldi opgeven. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar Stichting BlueSky EagleFund.
Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. 

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl.

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl.

Wijzigingsformulier levensloopregeling voor KLM-deelnemers

Met dit document kunnen KLM-deelnemers hun maandelijkse spaarbedrag in het Eagle Fund aanpassen en & hun (extra) eenmalige inhouding aangeven. Ook is het mogelijk om met dit formulier een verandering van financiele instelling op te geven.

Dit formulier is het meest recente dat Blue Sky Eagle Fund heeft. Het is mogelijk dat op de intranetportal van KLM meer actuele gegevens te vinden zijn.

Principles of Fund Governance

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening bepaald, dat beheerders van beleggingsinstellingen belangenverstrengelingen tegengaan en handelen in het belang van beleggers (art. 4:11, 4:14 en 4:25 Wft). Bijgaand de gedragscode die is opgesteld voor de Fund Governance van het Blue Sky Eagle Fund. Deze gedragscode is gebaseerd op de Principles of Fund Governance van brancheorganisatie DuFAS (Dutch Fund and Asset Management Association).

Pagina's