Documenten

Eaglefund halfjaarverslag 2007

 Het Blue Sky Eagle Fund heeft over het 1e halfjaar 2007 een gewogen gemiddeld rendement behaald van 3,9%. Het rendement op aandelen bedroeg gemiddeld 7,73% terwijl het rendement op de obligaties door de oplopende rente op de wereldmarkten over deze periode gemiddeld een licht negatief rendement heeft laten zien van -0,37%. 

Eaglefund jaarverslag 2006

Behalve de jaarrekening over de periode 1 september - 31 december 2006, vindt u in het jaarverslag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2006, de verwachtingen voor 2007 en het beleggingsbeleid en beleggingsresultaat.

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl

Saldoverklaringsformulier voor Transavia-deelnemers

De werknemer is als deelnemer verplicht, bij indiensttreding, aanvang oproepcontract en jaarlijks, in januari, de werkgever schriftelijk te informeren over de al opgebouwde actuele levensloopspaarsaldi bij bank- of verzekeringsinstellingen.

Met dit formulier kunnen Transavia-deelnemers hun saldi opgeven. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar Stichting BlueSky EagleFund.
Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. 

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl.

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl.

Pagina's