Documenten

Principles of Fund Governance

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening bepaald, dat beheerders van beleggingsinstellingen belangenverstrengelingen tegengaan en handelen in het belang van beleggers (art. 4:11, 4:14 en 4:25 Wft). Bijgaand de gedragscode die is opgesteld voor de Fund Governance van het Blue Sky Eagle Fund. Deze gedragscode is gebaseerd op de Principles of Fund Governance vanbrancheorganisatie DuFAS (Dutch Fund and Asset Management Association).

Pagina's