Documenten

Principles of Fund Governance

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening bepaald, dat beheerders van beleggingsinstellingen belangenverstrengelingen tegengaan en handelen in het belang van beleggers (art. 4:11, 4:14 en 4:25 Wft). Bijgaand de gedragscode die is opgesteld voor de Fund Governance van het Blue Sky Eagle Fund. Deze gedragscode is gebaseerd op de Principles of Fund Governance vanbrancheorganisatie DuFAS (Dutch Fund and Asset Management Association).

Eaglefund halfjaarverslag 2007

 Het Blue Sky Eagle Fund heeft over het 1e halfjaar 2007 een gewogen gemiddeld rendement behaald van 3,9%. Het rendement op aandelen bedroeg gemiddeld 7,73% terwijl het rendement op de obligaties door de oplopende rente op de wereldmarkten over deze periode gemiddeld een licht negatief rendement heeft laten zien van -0,37%. 

Eaglefund jaarverslag 2006

Behalve de jaarrekening over de periode 1 september - 31 december 2006, vindt u in het jaarverslag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2006, de verwachtingen voor 2007 en het beleggingsbeleid en beleggingsresultaat.

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl

Pagina's