Documenten

Opnameformulier levensloopregeling voor KLM-deelnemers

Met dit formulier kunnen KLM-deelnemers een periode aangeven om maandelijks een bedrag ter financiering van het bruto salaris te laten uitkeren van de met de werkgever afgesproken periode van onbetaald verlof. Ook kan men eenmalig een bedrag of het gehele tegoed laten over boeken. Het formulier dient ter toetsing en ondertekening aan de afdeling P&O van KLM te worden voorgelegd.

Het getekende formulier moet door de medewerker opgestuurd worden naar Stichting Eagle Fund Levenslooprekening, Postbus 123 1180 AC Amstelveen. 

Opnameformulier levensloopregeling voor Martinair-deelnemers

Met dit formulier kunnen Martinair-deelnemers een periode aangeven om maandelijks een bedrag ter financiering van het bruto salaris te laten uitkeren van de met de werkgever afgesproken periode van onbetaald verlof. Ook kan men eenmalig een bedrag of het gehele tegoed laten over boeken.

Het getekende formulier moet door de medewerker opgestuurd worden naar Stichting Eagle Fund Levenslooprekening, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Pagina's