Documenten

Formulier overboeken tegoeden spaarrekening naar beleggingsprofiel

Met dit document kunnen deelnemers een bedrag dat zij op hun aan Blue Sky Eagle Fund gelieerde spaarrekening aanhouden, overboeken naar een Eagle Fund Beleggingsprofiel naar keuze. Dit formulier dient in origineel, getekend en gecompleteerd -minimaal een maand voordat de overboeking gewenst is- te zijn ontvangen door Blue Sky Eagle Fund. Let op: als het formulier niet compleet is, kan deze niet in behandeling genomen worden.

U kunt het formulier zenden aan: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen. Bij nadere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan: info@blueskyeaglefund.nl

Saldoverklaringsformulier voor Transavia-deelnemers

De werknemer is als deelnemer verplicht, bij indiensttreding, aanvang oproepcontract en jaarlijks, in januari, de werkgever schriftelijk te informeren over de al opgebouwde actuele levensloopspaarsaldi bij bank- of verzekeringsinstellingen.

Met dit formulier kunnen Transavia-deelnemers hun saldi opgeven. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar Stichting BlueSky EagleFund.
Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.