Vermogensopbouw

Door alle nieuwe wettelijke bepalingen per 1 januari 2015, is eigen vermogensopbouw een belangrijk onderdeel geworden van uw totale oudedagsvoorziening. Naast het bruto en netto pensioen biedt Eagle Fund sinds 2015 een beleggingsmogelijkheid aan om geld te sparen voor de oudedag. Met ingang van 2018 is Eagle Fund vermogensopbouw ook beschikbaar voor gepensioneerden die pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel.