Organisatie

Blue Sky Eagle Fund is voor deelnemers van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en volledige leden van de VNV die werkzaam zijn bij Martinair of Transavia.

Verschillende partijen spelen een rol bij de organisatie van Blue Sky Eagle Fund:

De beheerder;
De juridisch eigenaar;
De depositary;
Het toezichthoudend orgaan;
De uitvoeringsorganisatie.

Beheerder

De beheerder van Blue Sky Eagle Fund is BSG Fund Management B.V. De beheerder is een 100% dochter van Blue Sky Group Holding B.V.

De beheerder is belast met het beheer van Blue Sky Eagle Fund. De beheerder geeft door middel van Blue Sky Eagle Fund uitvoering aan de levensloopregeling en vermogensopbouw regeling waardoor de deelnemers in Blue Sky Eagle Fund de mogelijkheid hebben een gedeelte van hun loon of vermogen via een aparte beleggingsrekening in Blue Sky Eagle Fund in te brengen zodat dit volgens het beleggingsbeleid van het desbetreffende subfonds kan worden belegd.

Juridisch Eigenaar

De Juridisch Eigenaar van Blue Sky Eagle Fund is Stichting Blue Sky Eagle Fund Bewaarder. Stichting Blue Sky Eagle Fund Bewaarder is een stichting naar Nederlands recht. Het bestuur van de juridisch eigenaar wordt gevormd door Blue Sky Group Holding B.V.

Stichting Blue Sky Eagle Fund Bewaarder heeft tot taak het juridische eigendom te houden van de activa van Blue Sky Eagle Fund.

Depositary

De bewaarder van Blue Sky Eagle Fund is Kas Trust & Depositary Services B.V. De depositary is een 100% dochteronderneming van KAS BANK N.V. die onafhankelijk van KAS BANK N.V. opereert.

De voornaamste taak van de depositary is het bewaren van de activa van Blue Sky Eagle Fund waaronder mede begrepen de verificatie van de eigendom van die activa alsmede het vastleggen van de eigendom van die activa.

Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht is belast is met het toezicht op het beheer van Blue Sky Eagle Fund, overeenkomstig het bepaalde in de Voorwaarden van beheer en bewaring van Blue Sky Eagle Fund. De Raad van Toezicht zal bestaan uit de heer Balm, de heer Van Zwol en de heer Verhagen. Dit zijn bestuurlijk ervaren vliegers vanuit het bestuur van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en VNV.

Uitvoeringsorganisatie

Blue Sky Group, de uitvoeringsorganisatie van onder andere de KLM Pensioenfondsen, verzorgt het management en voert het vermogensbeheer over de beleggingen.