Nieuws

Wijziging rentecondities

17 februari 2021

Vanaf 1 juli 2020 negatieve rente van 0,35% op jaarbasis over het saldo boven de €100.000 op uw Eagle Fund rekening
Als deelnemer aan het Eagle Fund hebt u een persoonlijk IBAN nummer (rekening courant) dat hoort bij uw Eagle Fund relatie nummer. Deze rekening courant wordt gebruikt bij de inleg en de opname van uw beleggingen in Eagle Fund. Als u Eagle Fund bijvoorbeeld opdracht geeft om beleggingen te verkopen, wordt de opbrengst gestort op uw rekening courant. Vervolgens kunt u het overmaken op een andere tegenrekening of uw profiel op liquide laten staan, totdat u het weer belegt in een Eagle Fund profiel. Net als de meeste banken is er een negatieve rente over het saldo boven de €100.000 op uw rekening courant. De rente op uw rekening wordt dagelijks berekend en eens per kwartaal in rekening gebracht.

Een rekenvoorbeeld
U hebt gedurende één dag in een jaar € 105.000,- op uw bankrekening staan, omdat u uw beleggingen in Eagle Fund hebt verkocht en 1 dag later hebt opgenomen. Daardoor staat u in een jaar één dag € 5.000,- credit boven de grens van € 100.000,-. De negatieve rente is 0,35% op jaarbasis. De berekening van de negatieve rente op jaarbasis is dan: (€ 5.000,- x -0,35%) = - € 17,50. De rente per dag bedraagt dan: (1/365) x - 0,35% x € 5.000,- = - € 0,05 (afgerond).

Uiteraard neemt het bedrag aan negatieve rente bij een groter bedrag credit boven de grens van €100.000 gedurende een langere periode toe.

Voor de nog actieve spaarrekeningen binnen de levensloopregeling geldt dat het Eagle Fund 0,15% credit rente vergoedt op het gehele saldo. Echter ook hier gelden de aangepaste rentecondities. Dat betekent dat bij een saldo van meer dan € 100.000,- op uw Eagle Fund spaarrekening een negatieve rente van 0,20% (0,15% - 0,35%) op jaarbasis wordt gerekend. De levensloopregeling stopt per ultimo 2021.

De rentecondities zijn aan verandering onderhevig.