Verlaging restmarge bij verkooporders in bedrag van 20% naar 15%

7 mei 2020

In verband met de dalende volatiliteit op de aandelenmarkten wereldwijd is het mogelijk om binnen Eagle Fund de restmarges te verlagen. Dit wordt gedaan door de uitvoerder van de transacties, Binck Bank. Deze restmarge stond ingesteld op 20% als buffer om te waarborgen dat verkooporders in bedrag niet zouden leiden tot een tekort, indien de koersen van beleggingen in de profielen relatief hard zouden dalen. Bij een verkooporder in bedrag dienen er bij (relatief sterk) dalende koersen meer beleggingen verkocht te worden om het gewenste verkoopbedrag te kunnen genereren. Op basis van recentelijke ontwikkelingen heeft Binck Bank opgemerkt dat een buffer van 15% in de huidige markt toereikend is. Hierdoor is het mogelijk om de vereiste restmarge bij verkooporders in bedrag per ommegaande te verlagen naar van 20% naar 15%. Deze restmarge geldt als volgt:

  • Het opnamebedrag in verhouding tot de totale waarde van de deelnemer; indien de opname gelijk is aan of meer is dan 85% van de totale waarde, dan zal er automatisch overgegaan worden tot een volledige liquidatie van de beleggingen (deze restmarge was 20% en wordt nu 15%).

Ter verduidelijking een voorbeeld:
Stel een deelnemer heeft €10.000 belegd in profiel Zeer offensief. Deze deelnemer geeft opdracht om op de eerstvolgende handelsdag een bedrag van €9.000 te verkopen. Hierdoor zou het overblijvende bedrag, de restmarge, in het profiel Zeer offensief kleiner worden dan 15%.

Om de zekerheid te kunnen bieden dat de verkoopopdracht in het bedrag van €9.000 kan worden gerealiseerd, wordt de volledige belegging in het profiel Zeer offensief verkocht. Hiermee wordt voorkomen dat bij hard dalende koersen een verkoopopdracht in bedrag van €9.000 minder genereert dan €9.000.

Overigens is het doel van Binck Bank om de restmarge bij verkooporders in bedrag terug te brengen naar 10% zodra de volatiliteit verder afneemt.