Verhoging restmarge bij verkooporders in bedrag van 10% naar 20%

20 maart 2020

In verband met de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkten wereldwijd zien wij ons genoodzaakt om binnen Eagle Fund de restmarges te verhogen. Deze maatregel is Eagle Fund opgelegd door de uitvoerder van de transacties, Binck Bank. Deze restmarge stond ingesteld op 10% als buffer om te waarborgen dat verkooporders in bedrag niet zouden leiden tot een tekort, indien de koersen van beleggingen in de profielen relatief hard zouden dalen. Bij een verkooporder in bedrag dienen er bij een (relatief sterk) gedaalde koers meer beleggingen verkocht te worden om het gewenste verkoopbedrag te kunnen genereren. Op basis van recentelijke ontwikkelingen heeft Binck Bank opgemerkt dat de 10% buffer in de huidige markt niet meer toereikend is. Hierdoor is besloten om de vereiste restmarge bij verkooporders in bedrag per ommegaande te verhogen naar 20%. Deze restmarge geldt als volgt:

• Het opnamebedrag in verhouding tot de totale waarde van de deelnemer; indien de opname gelijk is aan of meer is dan 80% van de totale waarde, dan zal er automatisch overgegaan worden tot een volledige liquidatie van de beleggingen (deze restmarge was 10%, wordt nu 20%).

Ter verduidelijking een voorbeeld

Stel een deelnemer heeft €10.000 belegd in profiel Zeer offensief.

Deze deelnemer geeft opdracht om op de eerstvolgende handelsdag een bedrag van €8.500 te verkopen. Hierdoor zou het overblijvende bedrag, de restmarge, in het profiel Zeer offensief kleiner worden dan 20%. Om de zekerheid te kunnen bieden dat de verkoopopdracht in het bedrag van €8.500 kan worden gerealiseerd, wordt de volledige belegging in het profiel Zeer offensief verkocht. Hiermee wordt voorkomen dat bij hard dalende koersen een verkoopopdracht in bedrag van €8.500 minder genereert dan €8.500.

Overigens is het doel van Binck Bank om de restmarge bij verkooporders in bedrag terug te brengen naar 10% zodra de volatiliteit afneemt.