Nieuws

Vergadering van participatiehouders van het Blue Sky Eagle Fund

25 mei 2021

Participatiehouders en deelnemers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van participatiehouders, te houden op woensdag 9 juni 2021 om 9.00 uur op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV Amstelveen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag beheerder en bewaarder over gang van zaken in het afgelopen boekjaar
  3. Vaststelling jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  4. Dechargeverlening beheerder over het afgelopen boekjaar
  5. Dechargeverlening bewaarder over het afgelopen boekjaar
  6. Sluiting

Het jaarverslag 2020, de agenda alsmede de overige vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen, tel.: (020) 426 62 66.

Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich via het e-mail adres info@blueskyeaglefund.nl aan te melden onder vermelding van hun rekeningnummer. De uiterste datum van aanmelding voor de vergadering is woensdag 2 juni 2021. Aan deelnemers kan worden verzocht om zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Deelnemers worden derhalve verzocht een geldig legitimatie- bewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Maatregelen in verband met corona

Op het kantoor Blue Sky Group zijn maatregelen getroffen in het kader van het coronavirus. U dient bij binnenkomst uw handen te ontsmetten, te letten op de looproutes en niet met meerdere personen de lift te nemen. Voor een volledig overzicht van maatregelen kunt u bellen met Blue Sky Group. Indien een fysieke vergadering niet mogelijk is, door bijvoorbeeld een wijziging in het coronabeleid, dan zal de vergadering digitaal plaatsvinden. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Amstelveen, 25 mei 2021

BSG Fund Management B.V.