Nieuws

Vergadering participatiehouders Blue Sky Eagle Fund

8 april 2019

Participatiehouders en deelnemers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van participatiehouders, te houden op woensdag 24 april 2019 om 10.00 uur op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV Amstelveen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag beheerder en bewaarder over gang van zaken in het afgelopen boekjaar
  3. Vaststelling jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  4. Dechargeverlening beheerder over het afgelopen boekjaar
  5. Dechargeverlening bewaarder over het afgelopen boekjaar
  6. Sluiting

Het jaarverslag 2018, de agenda alsmede de overige vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van Blue Sky Group, Professor E.M. Meijerslaan 1 te Amstelveen, tel.: (020) 426 62 66.

Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich via het e-mail adresĀ info@blueskyeaglefund.nlĀ aan te melden onder vermelding van hun rekeningnummer. De uiterste datum van aanmelding voor de vergadering is woensdag 17 april 2019. Aan deelnemers kan worden verzocht om zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Deelnemers worden derhalve verzocht een geldig legitimatie- bewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Amstelveen, 8 april 2019
BSG Fund Management B.V