Nieuws

Blue Sky Eagle Fund – Bekendmaking voorgenomen voorwaardenwijziging

21 december 2017

Eagle Fund Beheer B.V., als beheerder, maakt bekend dat Stichting Eagle Fund Administratiekantoor het voornemen heeft om BSG Fund Management B.V. als nieuwe beheerder van Blue Sky Eagle Fund (het "Fonds") te benoemen. Daarnaast zal KAS-Trust Blue Sky Eagle Fund Bewaarder B.V. vervangen worden door Stichting Blue Sky Eagle Fund Bewaarder als juridisch eigenaar van het Fonds. Als gevolg hiervan zullen de voorwaarden (het prospectus met bijlagen en supplementen, evenals de voorwaarden van beheer en bewaring) van het Fonds (Blue Sky Eagle Fund, inclusief subfondsen) per de datum waarop zowel (i) de registratie van de uitbreiding van de AIFMD-vergunning van BSG Fund Management B.V. voor het aanbieden van beleggingsinstellingen aan niet-professionele beleggers is voltooid en (ii) BSG Fund Management B.V. het Fonds mag beheren en aanbieden (de "Effectieve Datum") wijzigen.

Ten behoeve van de deelnemers is een toelichting opgesteld die te vinden is op de website bij Doumenten. Vanaf de Effectieve Datum zal de voorwaardenwijziging van kracht zijn. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet separaat bekendgemaakt, maar zal uiterlijk vanaf de Effectieve Datum beschikbaar zijn op Documenten.