Nieuws

Beheervergoeding verlaagd naar 0,55%

9 juli 2020

Blue Sky Eagle Fund is opgericht voor vliegers in een samenwerking tussen VNV en het pensioenfonds. Met dit product streven we ernaar tegen zo laag mogelijke kosten vermogensopbouw te bieden voor de oudedagsvoorziening. Binnen de beleggingen wordt aangesloten bij de beleggingen in aandelen en obligaties van het pensioenfonds. Dat scheelt veel kosten en bepaald het karakter van de beleggingen. Dankzij het wederom gestegen belegde vermogen van Blue Sky Eagle Fund kan de beheervergoeding vanaf 1 juli na eerdere verlagingen verder worden verlaagd. Vanaf 1 juli zal de beheervergoeding voor zowel levensloop als vermogensopbouw via Blue Sky Eagle Fund verlaagd worden van 0,60% naar 0,55%.