Nieuws

Aanpassing in aandelenallocaties Blue Sky Eagle Fund profielen

28 januari 2019

Medio februari 2019 zal in de beleggingsportefeuille van het Blue Sky Eagle Fund een aanpassing worden doorgevoerd. Deze aanpassing betreft een verschuiving van de aandelenallocaties binnen de vijf relevante profielen van het Blue Sky Eagle Fund en zal over een periode van enkele maanden gefaseerd plaatsvinden. Deze aanpassing leidt niet tot een aanpassing van het prospectus van het Blue Sky Eagle Fund. De Raad van Toezicht van het Blue Sky Eagle Fund heeft over deze aanpassing positief geadviseerd.

De reden voor deze aanpassing ligt besloten in het aanpassen van de aandelenbeleggingen van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Na een uitgebreide diversificatiestudie in 2018 is door het pensioenfonds besloten om over te gaan tot deze aanpassing. Dit leidt naar verwachting tot een betere rendement/risico-verhouding en lagere kosten. Beide zijn uiteraard ook van belang voor Blue Sky Eagle Fund, dat al sinds vele jaren aanhaakt bij de door het pensioenfonds gebruikte beleggingspools.

De aanpassing gaat gepaard met eenmalige kosten. Deze worden op dit moment voorzichtig ingeschat op 0,20% tot 0,40%. Daarnaast leidt de omzetting ook tot zogenaamde opportunity costs. Dit heeft te maken met de relatieve performance die gerealiseerd wordt door de verkoop en aankoop van de aandelen tijdens de aanpassing. Afhankelijk van de marktbeweging op dat moment kan een relatief voordeel of nadeel in de portefeuille ontstaan. Dit effect wordt op dit moment ingeschat op +/- 0,11%.

Mocht bovenstaande voor u aanleiding vormen om uw beleggingen in het Blue Sky Eagle Fund aan te passen kunt u uw mutatieopdrachten op de gebruikelijke wijze doorgeven. Zie hiervoor de website.

De aanpassingen in de aandelenportefeuilles van het Blue Sky Eagle Fund zijn als volgt:

  1. Het verlagen en in lijn brengen van de regio-allocatie binnen de wereldwijd ontwikkelde markten met de MSCI World index.
  2. Het verhogen van small cap aandelen wereldwijd ontwikkeld.
  3. Het beleggen in lage volatiliteitstrategieën.
  4. Het niet meer beleggen in frontiermarkten.
  5. Het verlagen van de allocatie naar opkomende markten.

Achtergrondinformatie

Blue Sky Eagle Fund bestaat uit zes beleggingsprofielen. Omdat het profiel Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief 0% aandelen bevat, is deze weggelaten. Het gaat hierdoor om de volgende vijf beleggingsprofielen:

I.   Blue Sky Eagle Fund Defensief (20% aandelen)
II.  Blue Sky Eagle Fund Neutraal (40% aandelen)
ÏII. Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief (60% aandelen)
IV. Blue Sky Eagle Fund Offensief (80% aandelen)
V.  Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief (100% aandelen)

De aanpassingen van de gewichten binnen de aandelenallocaties in de vijf relevante profielen van het Blue Sky Eagle Fund, zijn in tabel 1 te zien. Het gaat hierbij alleen om de aandelenallocatie (die optelt tot 100%). Doordat de verhoudingen binnen de aandelenportefeuille hetzelfde zijn, zijn de procentuele aanpassingen voor alle vijf de fondsen gelijk. Het verschil zit in de allocatie naar aandelen ten opzichte van de totale portefeuille. Dit is te zien in tabel 2.

Aandelenallocaties Eagle Fund Huidige  allocatie Advies
allocatie
Wijzigingen
Reguliere aandelenallocatie 75%    
Wereldwijd ontwikkelde large- en mid cap 65%* 50,0% -14,9%
Wereldwijd ontwikkelde small cap 10%* 16,7% 6,5%
Minimum volatility 0,0% 19,4% 19,4%
Opkomende markten 22,5% 13,9% -8,6%
Frontiermarkten 2,5% 0,0% -2,5%
Totaal 100,0% 100,0% 0,0%

* impliciete marktgewichten per eind september 2018.

Tabel 1 - aanpassingen in aandelenallocatie in de beleggingsprofielen Defensief, Neutraal, Gematigd Offensief, Offensief en Zeer Offensief van het Blue Sky Eagle Fund n.a.v. diversificatiestudie aandelen

De aandelenallocaties van de totale portefeuille van de relevante beleggingsprofielen (met aandelen) Defensief, Neutraal, Gematigd Offensief, Offensief en Zeer offensief zijn in de tabel hieronder te zien:

  I. Fund Defensief II. Fund Neutraal III. Fund Gematigd Offensief IV. Fund Offensief V. Fund Zeer Offensief
Wereldwijde ontwikkelde large- en mid cap 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Wereldwijd ontwikkelde small cap 3,3% 6,7% 10,0% 13,3% 16,7%
Minimum volatility 3,9% 7,8% 11,7% 15,6% 19,4%
Opkomende markten 2,8% 5,6% 8,3% 11,1% 13,9%
% aandelenallocatie 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Tabel 2 - aandelenallocatie van de totale portefeuille per Fund

Wat wijzigt er in de regio-allocatie ontwikkelde markten?
De regio-allocatie binnen de ontwikkelde markten zal in lijn komen te liggen met de allocatie in de wereldwijde aandelenindex MSCI World. In tabel 3 wordt de huidige regio-allocatie en de regio-allocatie van de MSCI World weergegeven. 

Regio (ontwikkeld) Huidige allocatie Regiogewicht MSCI World* Verschil
Europa & Midden-Oosten 47% 22% -25%
Noord-Amerika 40% 65% +25%
Pacific 13% 13% 0%
Totaal aandelen ontwikkeld 100% 100% 0%

*op basis van marktgewichten eind september 2018

Tabel 3 - aanpassingen in de regio-allocatie van de ontwikkelde markten

Beleggen in lage volatiliteitstrategieën
Blue Sky Eagle Fund heeft besloten om meer te beleggen in lage volatiliteitstrategieën.

Meer beleggen in small cap aandelen
Blue Sky Eagle Fund heeft besloten om meer in small cap aandelen te beleggen.

Wat verandert er in de opkomende- en frontiermarktenportefeuille?
Blue Sky Eagle Fund heeft besloten om niet meer te beleggen in frontiermarkten. 

Minder beleggen in opkomende markten
Blue Sky Eagle Fund heeft besloten om de allocatie naar opkomende markten te verlagen.