Hoe werkt het? Levensloop

Persoonlijke gegevens veranderen

Met uw inlogcode en wachtwoord kunt u uw persoonlijke gegevens en uw inlegtransacties inzien en de waardeontwikkeling van uw inleg volgen via deze website. Hier kunt u ook uw persoonlijke gegevens aanpassen. 

Minimum en maximum inleg      

De minimuminleg is 100 euro per storting.

Per jaar kunt u maximaal 12% van uw salaris inleggen, tenzij u in een bepaalde overgangsgroep (omdat u bijvoorbeeld op 31 december 2005, 51 jaar of ouder maar jonger dan 56 was) zit. Als u dit met uw maandelijkse inleg niet redt, kunt u dit bereiken door een eenmalige storting te doen door bijvoorbeeld uw eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Wilt u dat doen dan moet u, om aan de 12% te komen, op het deelnameformulier bij de eindejaarsuitkering een bedrag invullen, dus geen percentage. Als u kiest voor inleg van de volledige eindejaarsuitkering betekent dat een inleg van ongeveer 1/14 deel van het bruto jaarsalaris, dat wil zeggen ongeveer 7%. De resterende 5% op jaarbasis kunt u door middel van de maandelijkse inhouding inleggen. Totaal mag u een bedrag inleggen van maximaal 210% van uw bruto jaarsalaris (inclusief behaald rendement).

U kunt uw inleg slechts voor een van de beleggingsprofielen gebruiken, maar u kunt wel kosteloos onbeperkt van profiel wisselen. De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand.

Per 1 november 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden. U hebt hierover een brief ontvangen.

Kosten     

Bij de toekenning van participaties in de subfondsen van Blue Sky Eagle Fund worden geen aankoopkosten in rekening gebracht. Er worden ook geen kosten in rekening gebracht voor een verkoop en/of omwisseling van participaties in een subfonds. Wel wordt over het ingelegde vermogen in de subfondsen een jaarlijkse beheervergoeding in rekening gebracht. De beheervergoeding bedraagt 0,55% per jaar (niveau 2020) van het ingelegde vermogen en komt maandelijks ten laste van het belegd vermogen van het door u gekozen subfonds. Alle kosten worden betaald uit de beheervergoeding. Doelstelling is om de kosten de komende jaren te verlagen waardoor de beheervergoeding verder naar beneden kan worden bijgesteld.

Let op: hebt u vanuit het verleden (nu niet meer mogelijk) nog een spaarrekening bij Eagle Fund? Het tegoed daarvan kunt u zonder kosten inleggen in subfondsen.

Voor meer informatie zie de Financiële Bijsluiter.

Vragen en meer informatie      

Als u vragen of hulp nodig hebt, dan raden wij u aan eerst bij de vragen en antwoorden op deze website te kijken. Staat de gezochte informatie er niet bij, dan kunt u uw vraag mailen aan levensloop@blueskyeaglefund.nl. Er is voor gekozen om de communicatie via internet en e-mail te laten verlopen en geen telefonische helpdesk in te richten. Op deze manier worden de uitvoeringskosten beperkt gehouden.