Faq

Is het mogelijk om een eenmalige (bruto) storting te doen overeenkomstig de bedragen die in eerdere maanden zijn uitbetaald? Om daarna maandelijks deel te nemen via gelijke (bruto) stortingen?

Als u een hoger percentage dan 12% per maand wilt inleggen, dan adviseren wij u vooraf bij uw werkgever navraag te doen of dit administratief mogelijk is. Uw werkgever verzorgt immers de inhouding van de inleg op uw brutosalaris. U kunt uw eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk gebruiken als inleg, zodat u alsnog de mogelijkheid heeft om uw jaarmaximum te sparen indien gewenst.

Kan ik de inleg variëren per maand en mag een eenmalige storting worden gedaan?

U kunt één keer per jaar het percentage wijzigen. Een eenmalige inleg is ook mogelijk. Zo kunt u uw vakantiegeld of eindejaarsuitkering gebruiken om eenmalig een hoger bedrag in te leggen.

Ik zit niet zo ver van mijn pensioen. Kunt u mij adviseren over een beleggingsadvies?

Wij kunnen u niet adviseren over uw keuze voor een beleggingsprofiel. De vragenlijst die online beschikbaar is, is geen advies alleen een hulpmiddel dat u kunt gebruiken bij het maken van uw keuze. Uiteraard kunt u zelf beslissen meer risico te nemen, ook als u nog slechts twee jaar van uw pensioen bent verwijderd. U kunt hierbij uw hele financiële positie betrekken en wij raden u dan ook aan contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Ik zie geen beleggingen in vastgoed…is dit juist?

Ja, dat klopt. Beleggen in vastgoed is namelijk minder geschikt in het kader van levensloop.

Hoe wordt het % van het maandsalaris berekend?

De deelnemers vinden meer informatie hierover op hun deelname- of wijzigingsformulier. Dit formulier is terug te vinden onder het kopje Documenten. KLM-deelnemers sparen een percentage van hun salaris en dat is exclusief vakantietoeslag, variabel inkomen, eindejaarsuitkering en/of andere extra eenmalige toeslagen indien in een maand van toepassing.

Moet ik de jaarlijks in te houden percentages van mijn brutosalaris zelf doorgeven?

Aanpassing aan de stijging van de levensloopbijdrage die uw werkgever verstrekt, gebeurt niet automatisch. U kunt uw inleg zelf aanpassen door een nieuw werkgeversformulier in te vullen en te ondertekenen. Bij KLM is wijziging van uw inlegpercentage één keer per jaar mogelijk.

Waaruit bestaat het percentage dat ik als bijdrage van de KLM ontvang?

Dit is de levensloopbijdrage van de werkgever, afhankelijk van de leeftijd van de KLM-vlieger.

Ik ga binnenkort 80% werken en ik zou willen weten of de maximale inleg van 12% gebaseerd kan worden op het originele 100% salaris?

De maximale inleg in het levensloopfonds is wettelijk vastgesteld op 12% van uw bruto jaarsalaris. Als u 80% gaat werken mag u dus maximaal 12% inleggen van het daarbij behorende salaris. Echter, als u parttime gaat werken binnen 10 jaar voor uw pensioendatum, geldt dat uw inleg wel gebaseerd mag blijven op uw originele salaris. Annvullende voorwaarde is dat uw parttimepercentage niet minder mag zijn dan 50% van uw originele tewerkstellingspercentage.

Mag ik onbeperkt switchen per jaar?

U kunt per jaar onbeperkt switchen, met dien verstande dat de opgegeven switch pas op de handelsdag in het Blue Sky Eagle Fund wordt geëffectueerd. De handelsdag in het Blue Sky Eagle Fund is altijd de eerste werkdag van de maand. Daarnaast is het zo dat u slechts één switch per maand op kunt geven. Als u de switch eenmaal hebt ingegeven in het systeem kan deze niet meer herroepen worden. Wel kunt u dan de volgende maand weer een switchopdracht geven waarmee u terug gaat naar uw vorige profiel.

Kan ik met het omwisselen van subfondsen zelf een geleidelijke risico afbouw regelen, door bijvoorbeeld nu te beginnen met matig offensief (volgens mijn beleggingsprofiel) en dan in de loop van de tijd een steeds defensievere portefeuille te hanteren?

Ja. Als u van profiel wisselt dan worden uw beleggingen die u op dat moment heeft in het Blue Sky Eagle Fund van het oude profiel overgebracht naar het nieuw gekozen profiel en worden toekomstige stortingen volgens het nieuw gekozen profiel belegd. Op deze manier kunt u inderdaad geleidelijk voor een defensievere manier van beleggen kiezen.

Overigens heeft het Blue Sky Eagle Fund zelf ook al ingespeeld op het verlagen van het beleggingsrisico naarmate de deelnemer richting zijn pensioengerechtigde leeftijd gaat. Dit betreft de mogelijkheid om te storten op de spaarrekening.

Pagina's