Hoe werkt het? Vermogensopbouw

Vanaf mei 2015 is het Eagle Fund opengesteld om vermogen op te bouwen. KLM, Martinair en Transavia vliegers die volledig lid zijn van de VNV kunnen dan eigen vermogen opbouwen via Eagle Fund. Met ingang van 2018 is Eagle Fund vermogensopbouw ook beschikbaar voor gepensioneerden die pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds KLM Vliegend PersoneelEr zijn verschillende beleggingsprofielen waaruit u kunt kiezen, variërend van zeer defensief tot zeer offensief. Welk profiel het best bij uw situatie past bepaalt u zelf. Op deze website kunt u ook het koersverloop van de verschillende beleggingsprofielen bekijken.

Aanmelden vermogensopbouw

Wilt u beleggen via Eagle Fund Vermogensopbouw? Dan kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt dan een persoonlijk IBAN voor de vermogensopbouw bij Eagle Fund.

Veranderen van beleggingsprofiel

U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van beleggingsprofiel. U betaalt daarover geen aan- en verkoopkosten.  Het is mogelijk om kosteloos en onbeperkt van profiel te wisselen. De verwerking van een profielverandering vindt altijd plaats op de eerste werkdag van de maand. U kunt een verandering van beleggingsprofiel doorgeven via het formulier 'wijzigen beleggingsprofiel'.

U kunt maar in een beleggingsprofiel tegelijkertijd beleggen. Het is niet mogelijk om uw beleggingen over meerdere beleggingsfondsen te spreiden.

Meer inleggen

U kunt van elke willekeurige rekening geld naar uw rekening bij  Eagle Fund vermogensopbouw overmaken. Spoed betalingen worden niet geaccepteerd. U kunt geen contant geld storten of opnemen van uw rekening. Eagle Fund biedt geen kasfaciliteit. U kunt vermogen opbouwen bij Eagle Fund Vermogensopbouw door geld over te boeken naar uw persoonlijke IBAN bij Eagle Fund vermogensopbouw.

Uw vermogen opnemen

U kunt uw vermogen altijd opnemen. Hiervoor moet u Eagle Fund de opdracht geven uw beleggingen te verkopen en het vermogen op een tegenrekening storten. De opbrengst wordt gestort op de rekening courant, die automatisch is gekoppeld aan uw profiel. Hierop zijn de volgende voorwaarden en rentetarieven van toepassing.
Voor opname van uw vermogen vult u dit formulier in. Stuur dit op naar vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl.  Let u er wel op dat  er eens per maand kan worden ingestapt en uitgestapt. De verkoop vindt dan plaats op het eerst mogelijke handelsmoment. Onder nieuws kunt u terugvinden wanneer de handelsmomenten zijn. De opbrengst wordt overgemaakt naar de tegenrekening die u hebt opgegeven.

Let op:
Na volledige opname wordt uw profiel op liquide gezet en is het saldo beschikbaar op uw rekening courant, die automatisch is gekoppeld aan uw profiel. Op deze rekening zijn de volgende voorwaarden en rentetarieven van toepassing. Indien u het tegoed wilt overboeken naar uw tegenrekening, dan moet u dit separaat doorgeven. Als u later besluit om weer te beleggen in het Eagle Fund, dan moet u eerst een  'Wijziging beleggingsprofiel' doorgeven. Vanaf dat moment zal het tegoed, evenals toekomstige stortingen, worden belegd volgens het dan geldende beleggingsprofiel.

Het vermogen dat u via Eagle Fund Vermogensopbouw opbouwt is vrij besteedbaar. Dit kan voor pensioen worden gebruikt, maar dit is niet verplicht.

 

Wat zijn de kosten van Eagle Fund Vermogensopbouw

Bij de toekenning van participaties in de subfondsen van Blue Sky Eagle Fund worden geen aankoopkosten in rekening gebracht. Er worden ook geen kosten in rekening gebracht voor een verkoop en/of omwisseling van participaties in een subfonds. Wel wordt over het ingelegde vermogen in de subfondsen een jaarlijkse beheervergoeding in rekening gebracht. De beheervergoeding bedraagt 0,55% per jaar (niveau per 2020) van het ingelegde vermogen en komt maandelijks ten laste van het belegd vermogen van het door u gekozen subfonds. Alle kosten worden betaald uit de beheervergoeding. Doelstelling is om de kosten de komende jaren te verlagen waardoor de beheervergoeding verder naar beneden kan worden bijgesteld.

Voor meer informatie zie de Financiële Bijsluiter per beleggingsfonds.

Let op: er zijn geen spaarrekeningen mogelijk bij Eagle Fund Vermogensopbouw.