Beleggingsprofielen levensloop

Subfondsen       

De Vliegers Levensloopregeling heeft de vorm gekregen van een beleggingsfonds: Blue Sky Eagle Fund. Dit beleggingsfonds kent 6 subfondsen:

  1. Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief
  2. Blue Sky Eagle Fund Defensief
  3. Blue Sky Eagle Fund Neutraal
  4. Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief
  5. Blue Sky Eagle Fund Offensief
  6. Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief


Spaarrekening       

Met ingang van 1 juli 2008 is aan de beleggingsrekening van iedere deelnemer een gescheiden spaarrekening gekoppeld. Deze spaarrekening blijft onderdeel van de uitvoering van de levenslooprekening en wordt voor u aangehouden bij de KAS BANK N.V. Op de spaarrekening wordt een rentevergoeding gegeven van 0,25%. Afhankelijk van de renteontwikkelingen op de geldmarkt kan dit percentage naar boven of beneden worden bijgesteld. Voor het aanhouden van deze spaarrekening zullen geen kosten in rekening worden gebracht.  

De spelregels       

Deelname

Als u gaat deelnemen aan Blue Sky Eagle Fund maakt u een keuze uit een van de zes subfondsen. Van elk van deze subfondsen is een financiële bijsluiter beschikbaar. Het beleggingsbeleid van het subfonds staat beschreven in het supplement van het betreffende subfonds behorend bij het prospectus van het betreffende subfonds.

Veranderen van subfonds

U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van subfonds. Deze overgang wordt geëffectueerd op de eerstvolgende handelsdag. U betaalt daarover geen aan- en verkoopkosten.    

Uit een subfonds stappen

Het Blue Sky Eagle Fund stelt geen (wettelijke) beperkingen meer aan het uitstappen uit het Fonds. Uit het Fonds stappen was in het verleden alleen in bepaalde situaties mogelijk.

Indien u niet meer wenst deel te nemen in een subfonds van Blue Sky Eagle Fund is het mogelijk om uw maandelijkse inleg stop te zetten. U kunt ervoor kiezen dat uw participaties blijven staan.

Klachten  

Bij vragen of klachten kunt u zich wenden tot Blue Sky Eagle Fund: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.